Kommunene får dekket kostnader for ukrainske flyktninger i private hjem

Folk som har flyktet fra Ukraina til Norge og som bor i privat regi, kan motta ytelser til livsopphold og andre kommunale tjenester, ifølge justisminister Emilie Enger Mehl
Kommuner som har ukrainske flyktninger boende i private hjem, kan få tilskudd fra UDI.

Justis- og beredskapsdepartementet har onsdag gitt en instruks til Utlendingsdirektoratet (UDI) om dette.

Ordningen er frivillig for kommunene.

Folk som har flyktet fra Ukraina til Norge og som bor i privat regi, kan motta ytelser til livsopphold og andre kommunale tjenester fram til de blir bosatt av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), opplyser justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

– Vi kan stå overfor en flyktningstrøm som vi aldri har sett maken til i Norge. Dette kan bli svært krevende, og det er derfor avgjørende at vi tar i bruk hele beredskapen vår for å håndtere dette, sier Mehl.

Hun påpeker at ikke alle har gode intensjoner når de tilbyr sårbare flyktninger husly, og at UDI må etablere gode rutiner for å ivareta de som er omfattet av denne ordningen.

– Ordningen skal ikke føre til at flyktningene kan utnyttes. Jeg har også bedt UDI gi tydelig informasjon om dette, sier Mehl.