Utrops utgave 13 – 2022 er ute nå!

– Jo mørkere hudfarge du hadde, desto lenger måtte du vente

https://dagens.utrop.no/2022/13/