Utrops utgave 24 – 2022 er ute nå!

Storbritannias flyging av asylsøkere til Rwanda stanset

https://dagens.utrop.no/2022/24/