Utrops utgave 25 – 2022 er ute nå!

– Frps forslag om «asyl-eksport» er ansvarsfraskrivelse

https://dagens.utrop.no/2022/25/