Utrops utgave 02 – 2023 er ute nå!

Statsadvokaten står på sitt – fastholder henleggelsen av saken mot Atle Antonsen

https://dagens.utrop.no/2023/02/