Utrops utgave 18 – 2023 er ute nå!

Regjeringen venter flere flyktninger – gir kommunene stor støtteøkning om de tar imot flere

https://dagens.utrop.no/2023/18/