Utrops utgave 40 – 2023 er ute nå!

Flerkulturelle politikere ved Stortingets åpning

https://dagens.utrop.no/2023/40/