Utrops utgave 47 – 2023 er ute nå!

SV reagerer på klasseinndeling ved norske skoler

https://dagens.utrop.no/2023/47/