Utenlandske menn mest sårbare

0Shares

– De utenlandske mennene frykter mer enn nordmenn at de ikke skal få se barna mer, de er redde for kidnapping, mange blir kastet ut av boligen, og i tillegg har de ofte et svært dårlig nettverk blant nordmenn, sier Christian Dietrichson og Thomas V. Hansen i Krise- og rådgivningstelefonen for menn.

De har flere års erfaring gjennom samtaler med menn som har ringt for å få støtte, råd og hjelp.

– Vi ser også at utlendinger er mer avhengige av familien enn nordmenn. Når familien så går i oppløsning, kan dette få fatale konsekvenser. Vi får utenlandske menns hjertesukk rett inn i øret, og vi ser klart en tendens til at utenlandske menn er mer sårbare enn nordmenn.

Unyansert bilde

Dietrichson og Hansen mener at negative oppslag om utenlandske menn særlig de siste to årene har vært med på å skape et unyansert bilde av disse mennene.

De vil peke på forhold som ikke så ofte kommer frem:

– Når utenlandske menn opplever en vanskelig økonomisk situasjon, kan det gå på selve den tradisjonelle mannsrollen løs. Mannen skal være forsørger, og for de fleste vil det være forbundet med skam ikke å kunne oppfylle denne rollen.

– Kvinnens misnøye med mannen vil kunne føre til en ekstra byrde, som igjen kan føre til krise i forholdet. Vi har sett eksempler på at menn har utviklet dype depresjoner som følge av utilstrekkelighet i mannsrollen, sier Dietrichson og Hansen i en pressemelding.

– Slike forhold er tøft nok for norske menn, men ekstra tøft for innvandrere.

Blir utestengt

Krise- og rådgivningstelefonen for menn har erfart at utenlandske menn også føler det spesielt truende når kvinnene reiser til et krisesenter. Da mister de all mulighet til kontakt, og blir helt utestengt.

– Mennene i innvandrerfamilier, eller utenlandske menn som er gift med norske kvinner, er vant til innflytelse. Når kvinnen på denne måten forsvinner med barna, føles det ekstra belastende. Mennene er også redd for at kvinnene skal flytte utenlands eller til andre steder av landet.

Mangler fotfeste i Norge

KFM vil understreke at når familietragedier oppstår for utenlandske menn, forsterkes frustrasjoner, og det oppstår farer for svært alvorlige konsekvenser.

– Mennene er langt unna sitt eget hjemland, sin egen kultur og tradisjoner. Når mennene i tillegg er avhengige av familien som trygghetsfaktor i livet, og så mister denne uten å ha noe å sette inn i stedet, vil kriser lett kunne oppstå.

– Vi vet også at psykiske lidelser er mer tabu for spesielt menn som kommer fra muslimske land. Generelt vil vi si at utenlandske menn ofte er dårligere rustet til å takle familiekriser enn norske menn, og at manglende integrering utvilsomt er en del av årsaken.

Krise- og rådgivningstelefonen for menn har telefonnummer 22 41 90 16.