Nytt norskprogram for alle minoritetsspråklige

0Shares

Programmet, som er kalt ”Norsk basis”, er bygget opp rundt en database på 2 000 norske ord, med setninger, uttaleøvelser og bilder. Det hele er ordnet i 23 temaer fra hverdags- og yrkeslivet, med mange undergrupper. Brukeren får blant annet tilgang til mer enn 2 000 illustrasjoner og 10 000 taleeksempler i programmet.

Firmaet har til nå blant annet vært kjent som produsent av Veien videre, som gir minoritetsspråklige anledning til å ta grunnskoleutdanning i norsk via internett.

Terje Dahl hos Grieg Multimedia forteller at Norsk basis er utviklet både som et frittstående innføringsprogram og som et supplement til allerede eksisterende norskopplæringstilbud. Hele programmet leveres på cd-rom for installasjon på brukerens datamaskin. Brukeren er altså ikke avhengig av å ha nettilgang for å bruke programmet.

-Dette er gjort helt bevisst, som en motvekt til innføringsprogrammer i norsk som krever bredbåndsoppkobling, som mange steder viser seg å være altfor tungt i drift. Norsk basis er både enkelt, raskt og fullstendig intuitivt i bruk, sier Dahl.

Programmet vil bli levert med lydstøtte og oversettelser til inntil 15 ulike innvandrerspråk, avhengig av hvor store offentlig utviklingsmidler som blir stilt til rådighet i tiden fremover.

-Dagens versjon inneholder engelsk og tysk som språkvalg, men poenget med programmet er at brukeren gjennom øvelsene skal lære norsk ved ”naturmetoden”, ved å møte språket slik det brukes i dagliglivet, med bildestøtte, setningseksempler, uttaledemonstrasjoner, innlesnings- og lytteøvelser, rettskrivningstrening og en lang rekke andre øvingsmetoder. Slik sett spiller oversettelsene en minimal rolle i programmet, sider Dahl.

Alle som kan litt norsk vil ha fullt utbytte av dagens versjon. Har man også litt kjennskap til engelsk eller tysk, så kan det være en fordel i en av øvingstypene, men det er ingen betingelse, i følge Dahl

Grieg Multimedia håper at programmet raskt blir gjort tilgjengelig for alle minoritetsspråklige som ønsker å utvide og forbedre sitt norske ordforråd. Alle skoler, voksenopplæringssentre og asylmottak får i disse dager tilbud om en nettverksversjon av Norsk basis, og firmaet regner med at det ganske raskt blir et standardprogram i norsk skole, på linje med andre av firmaets pedagogiske programmer.

-Grieg Multimedia har i dag installasjoner på mer enn 90 % av alle undervisningsinstitusjoner i landet, på alle nivåer, forteller Dahl.

Ellers hevder Dahl at programmet er så rimelig i innkjøp at også privatpersoner kan anskaffe det til bruk på sine private datamaskiner. Norsk basis vil være ideelt til hjemmetrening for elever både i grunnskolen og i videregående skole, sier han.

Mer informasjon og gratis demo-versjon finnes på Grieg Multimedias nettsider.