Muslimsk sex

0Shares
Latest posts by Amal Wahab (Kairo) (see all)

Safaa (50), moren til May, er siviløkonom. Hun forteller om hennes 27 års ekteskap, der sex har vært en ekteskapelig plikt. — Vi fikk ingen sexopplysning, og mange i min generasjon giftet seg uten å vite hva et samleie var, forteller hun. I og med at hun ikke visste hva sex var, visste hun heller ikke noe om hva hun kunne få. Dersom jenter viser at de kan litt, eller stiller seksuelle krav kan det forståes slik at hun har tidligere seksuelle forhold bak seg, forklarer Safaa, og det kan bety problemer i et samfunn der spesielt jenters første praktisering av sex forventes å forgå på bryllupsnatten.


Problemer arves

Sexopplysning står formelt på pensumlistene hos egyptiske elever. Svært ofte hopper lærenrne over emnet, med beskjed om at dette kan vel alle. Safaa synes selv det er trist at unge ikke får den informasjonen de trenger, men selv har hun så høye barriere mot temaet at hun ikke er villig til å innlemme sin datter i kjærlighetens skjulte kunster. — Jeg vet at jeg burde snakke med henne om det, men jeg klarer ikke. Dessuten vet jeg ikke hvor mye jeg egentlig kan om det å nyte sex, sukker hun.


May er ferdigutdannet egyptolog, og gleder seg til å gifte seg med sin forlovede. Hun rødmer når vi snakker om sex. — Vi kan vitse masse rundt sex og le godt av det i venneflokken, men det er lite med seriøs kunnskap, forteller den kommende brud. Hun tror selv at hun kommer til å lære om dette etter at hun gifter seg. Når menneskeheten har klart å ha sex, så skal vel hun også klare det når den tid kommer. — Folk får jo barn hele tiden, uten at de har lært noe om sex, sier hun i et forsøk på å le bort emnet.


– Men seksualitet skal ikke bare være å lage barn. Skal den ikke nytes?


May smiler, folder hendene sammen i et lite nervøst trekk og sier: – Når to mennesker er glade i hverandre, kommer vel nytelsen etterhvert også. Hun fomler etter tekoppen, og tar flere slurker i ett. Hun og forloveden snakker ikke om sex, annet enn å le av vitser. Mellom linjene former et skjult budskap seg om at mannen i forholdet vet hva som skal til for å skape et godt seksuelt forhold. En tro på at gjennom ekteskapet får kvinnen en legitim lærer i sexologi.


Når mannen heller ikke vet

Men er det slik at mannen alltid er en verdig lærermester i sex? Mange muslimske samfunn viser større aksept for at gutten skaffer seg seksuell erfaring. Denne aksepten bunner i en mannsdominert kultur, og har ingenting med islam å gjøre. Religion begrenser sex for begge kjønn til ekteskapet.


Guttenes seksuelle utforldelse kan like gjerne resultere i et utmerkelse i seksuell egoisme, Gutter kjøper seg sex, eller har sex med jentekjærester, som de vet de ikke kommer til å gifte seg med. I slike forhold står de ofte frie til å dyrke og tilfredstille bare sine lyster.


Egypt er et samfunn som har beveget seg mot å bli mer religiøst. Svært mange gutter velger å følge det religiøse påbudet om at sex skal forgå innenfor ekteskap. Ahmed (28) er stipendiat ved et av Egypts universiteter. Han er religiøs, og bestemte seg for å ikke prøve ut sex før ekteskapet. Hans forlovede er også stipendiat ved det samme lærestedet. — Jeg har valgt å være muslim, derfor er det logisk å følge de religiøse påbudene i Koranen, forklarer han.


– Men kan det ikke skape problemer at ingen av dere vet hva sex er?


– Nei, hvorfor skulle det gjøre det. Vi må finne ut av det og skaffe oss sex-erfaring sammen. Jeg tror forholdet vil vokse seg på dette, bare vi klarer å være åpne om våre følelser, svarer Ahmed. Han prater ikke noe særlig om sex med sin forlovede. Det er ikke noe vits i det, vi får jo ikke praktisert noe av det vi snakker om nå likevel, forklarer han.


– Mange jenter er redde for å stille seksuelle krav til partneren av frykt for stigmatisering. Tror du at din forlovede er redd for det samme?

– Sikkert, men disse barrierne forsvinner når det oppstår tillit og forståelse. Koranen sier jo at ekteskapet er et bånd av kjærlighet og barmhjertighet. Det er bare så mange som ikke kan noe særlig om islam selv om de er muslimer, avslutter han.Å nyte sex er en del av islam

Heba Kotb (38) er araberverdenens første sexolog. Sexologi finnes ikke som studieretning ved egyptiske universiteter, og hun har derfor måtter studere emnet ved Maimonides universitetet i Florida. Hun var tretti en år, da hun fikk sin doktergrad i rettsmedisin ved Universitet i Kairo. Kotb skrev sin avhandling om sexmisbruk av barn. Det var da hun begynte å interessere seg for sexologi.


Interessen for sexologien smeltet snart med en glødende iver etter å finne ut hva islam sier om sex. Hun er troende muslim, går med hijab og skrev oppgave med tittelen ”Sexologi i islam”. Oppgaven skal utgis i bokform ved Maimonides Universitetet.


Islam gir klare råd for hvordan en kan ha vellykket sex, men begrenser sex til ekteskapet, understreker hun. Mye av det hun lærte som sexologistudent fant hun igjen i islamske kilder.


Kotb mener Koranen (Al Baqara, vers 223) pålegger mannen å forberede (forspillet) kvinnen for den seksuelle akten. — Budskapet er klart. Desto bedre forspill, desto bedre sex for begge, forklarer sexologen, og understreker at moderne sexologi nettopp understreker betydningen av forspillet for et vellykket seksuelt forhold, og for å oppnå orgasme.


Det finnes mange hadith fra profeten (utsagn fra muslimenes profet, Mohamed) som omtaler alt fra tungekyss til samleiestillinger, forklarer sexologen. — Muslimer har måttet leve med myter rundt sekualitet og islam. Svært ofte er det kvinnen som betaler prisen, uttaler Heba Kotb. Blant mytene er for eksempel oppfatningen om at kvinnen ikke kan invitere sin mann til samleie, at kvinner ikke høyt skal snakke om sine lyster, at kvinner ikke skal stille seksuelle krav til sin mann, og at kvinner per definisjon har mindre seksuell lyst enn mannen, og ikke minst at mannens seksuelle plikter ender med hans egen nytelse. Muslimske kilder gir et helt annet bilde av det seksuelle forholdet mellom mannen og kona. Aisha, profetens yngste kone, pleide å invitere Mohamed til seg, og flere utsagn fra profeten og surer i Koranen slår fast at mannen har en religiøs plikt til å sørge for at hans kone også skal tilfredsstilles seksuelt, utdyper sexologen. – Det er våre moderne samfunn som har tabulagt emnet. Islam slår faktisk fast at sex skal nytes, slår Kotb fast. Hun har fått stor støtte fra landets religiøse figurer, som i mindre dirkete tale har slått fast det samme flere ganger i egyptiske medier.


Kotb forteller om kvinner som har vært gift i over 20 år uten å vite at det finnes noe som heter orgasme. — Dette er ingen enestående tilfeller, sier hun og legger til at mange av hennes pasienter idag har fått nytt liv med masse seksuell tilfredstillelse, og ekteskap som fungerer. På legekontoret til Kotb kommer kvinner som ikke tør snakke om sex, unge kvinner som har lært at de ikke kan fortelle sine menn om sine seksuelle lyster, og menn som ikke vet hva de skal gjøre. Kotb slår fast at en oppvekst der sex er et ikke-tema, uten tvil er en medvirkende årsak til at over 30% av nyinngåtte ekteskap i Egypt ender med skillsmisse.


Den unge sexologen har hatt besøk av nygifte, som rett og slett ikke har visst hvordan de skal ha sex med hverandre. Den yngre generasjonen later som om de kan mye om sex, men sexproblemene arves fra den ene generasjonen til den andre, mener Kotb.


Hun understreker at samfunnet er nødt til å styrke sexopplysningen i skolene. — Det er en religiøs rett våre barn har, uttaler hun. Hun råder ektepar til å være åpne med hverandre, og understreker at det er viktig å eksperimentere og være klar på sine egne behov. For å klare det må en lære sin egen kropp å kjenne. — Også her kan muslimske kvinner og menn søke i muslimske kilder og lære masse, sier Kotb og fremhever at når religionen er så sentralt som den er i muslimske samfunn, kan det være enklere å få folk til å lese religiøse skrifter, enn bøker skrevet av sexologer.


Send spørsmål til den muslimske sexologen [email protected]