Venstresiden størst blant innvandrere

0Shares
Latest posts by Tekst: Claudio Castello, Foto: Kamran Karimi (see all)


Innvandrere mener:

• AP og SV klart favoritt blant innvandrere (53 %)

• Kun 16 % av borgerlige velgere mener minoritetspolitikere betydde mye for deres valg av parti, mens 29 % på venstresiden

mener det samme

• 80 til 90 % på tvers av partigrensene oppgav finanspolitiske saker som skatt og økonomi, arbeidsliv og velferd/pensjon som viktige grunner til å stemme på sine respektive partier

• Samtlige respondenter mener de er godt integrert i det norske samfunnet

• 36 % av Ap-velgerne var fra 35 år og oppover

• SV-velgerne er de på venstresiden som har minst botid i Norge, 7-10 år i gjennomsnittUtrops ferske meningsmåling viser et solid flertall for det såkalte

”rød-grønne” regjeringsalternativet.

Av de til sammen 260 spurte på landsbasis sier et klart flertall at de vil stemme på Ap og SV. Andelen usikre er ganske stor, hele 32 % gav uttrykk for at de ikke visste hvem de vil stemme på til høstens valg eller at de ikke kom til å stemme.

Undersøkelsen ble gjennomført i løpet av mai måned, hvor folk med minoritetsbakgrunn ble tilfeldig trukket ut til å svare på spørsmål via telefon. Respondentene var stemmeberettigede ikke-vestlige innvandrere, det vil si respondenten selv eller en av foreldre som er født i utlandet. Fordi dette ikke er en større måling må vi regne med en feilmargin på 1-2 %, men likevel er indikasjonene og valgtendensene klare.

Regjeringspartiene ligger kraftig dårlig an skal vi tro målingen. Knapt 11% velgere klarte trekløveret H, KrF og Venstre å få til sammen, noe som ikke engang er halvparten av hva SV alene fikk. Høyre får størst oppslutning av partiene på borgerlig side med kun 5 % stemmer, mens FrP fortsetter å ikke imponere, tross Carl I. Hagens siste sjarmoffensiv i mediene mot innvandrere. Kun seks av de spurte vurderte det som aktuelt å stemme på partiet.

De velgere som gav uttrykk for usikkerhet og/eller ikke interessert i å stemme var 18 % i aldersgruppen 18 til 35, og resten oppover.

Flertall for rød-grønn allianse

Det 53 % som til sammen uttrykte ønske å stemme enten på Ap eller SV, noe som gir et kraftig overtak til ”rød-grønn” alliansen i denne målingen, altså rundt 50 % av de spurte.

Velgere som stemmer på SV og Ap har altså bodd kortere tid i enn de som stemmer på partier på høyresiden. Et stort flertall føler seg mer enn godt nok integrert. En viktig forskjell er at minoritetspolitikere lokker i større grad velgere fra denne gruppen. 80 til 90 % på tvers av partigrensene oppgav finanspolitiske

saker som skatt og økonomi, arbeidsliv og velferd/pensjon som viktige grunner til å stemme på sine respektive partier.

Les mer i jubileumsutgaven av Utrop.