Innvandrere stemmer Ap og Sv


Utrops ferske meningsmåling viser et solid flertall for det såkalte

”rød-grønne” regjeringsalternativet.

Av de til sammen 260 spurte på landsbasis sier et klart flertall at de vil stemme på Ap og SV. Andelen usikre er ganske stor, hele 32 % gav uttrykk for at de ikke visste hvem de vil stemme på til høstens valg eller at de ikke kom til å stemme.

Undersøkelsen ble gjennomført i løpet av mai måned, hvor folk med minoritetsbakgrunn ble tilfeldig trukket ut til å svare på spørsmål via telefon. Respondentene var stemmeberettigede ikke-vestlige innvandrere, det vil si respondenten selv eller en av foreldre som er født i utlandet. Fordi dette ikke er en større måling må vi regne med en feilmargin på 1-2 %, men likevel er indikasjonene og valgtendensene klare.

Regjeringspartiene ligger kraftig dårlig an skal vi tro målingen. Knapt 11% velgere klarte trekløveret H, KrF og Venstre å få til sammen, noe som ikke engang er halvparten av hva SV alene fikk. Høyre får størst oppslutning av partiene på borgerlig side med kun 5 % stemmer, mens FrP fortsetter å ikke imponere, tross Carl I. Hagens siste sjarmoffensiv i mediene mot innvandrere. Kun seks av de spurte vurderte det som aktuelt å stemme på partiet.

De velgere som gav uttrykk for usikkerhet og/eller ikke interessert i å stemme var 18 % i aldersgruppen 18 til 35, og resten oppover.

Les mer: