Legger uakseptable føringer

 
Foto: Ole-Christian Bjarkøy
Justisdepartementet ønsker å påvirke hvordan media dekker innvandringsspørsmål, noe som er på kanten av det akseptable i et demokrati, skriver Rune Berglund Steen (bildet) i et innlegg.
0Shares

4. oktober inviterte Justisdepartementet derfor journalister til et seminar hvor statssekretær Pål Lønseth uttrykte sin misnøye med journaliststandens kompetanse på asylfeltet. En versjon av Lønseths seminarinnlegg ble publisert på NRK Ytring samme dag.

Rune Berglund Steen, forfatter av boken Svartebok over norsk asylpolitikk, skriver i et innlegg på NRK Ytring at seminaret var en underlig seanse, hvor statssekretær Lønseth “forsøkte å belære media i ryddighet.

– Når Lønseth påstår at ”enkeltskjebner får i altfor stor grad dominere medias dekning av innvandringspolitikken”. Forskningen som lå til grunn for seminaret, viser nemlig at det store flertallet av medias artikler om asylfeltet spesifikt ikke omhandler enkeltsaker, skriver han på NRK Ytring.

Han legger til at media dekker noen enkeltsaker ganske inngående, men dette er bare en del av en større helhet.

– Innenfor denne helheten finner man ikke minst en rekke medieoppslag som fremstiller regjeringens politikk uten motforestillinger, og spesielt uten at de som rammes av de ulike innstramningstiltakene kommer til orde.

Enkeltsaker en nødvendighet

Enkeltsaker er langt på vei en nødvendighet hvis man skal få frem de menneskelige konsekvensene av politiske tiltak, hevder Berglund Steen.

– Hvis journalister ikke gjør dette, bedriver de knapt journalistikk. Og hvis politikere har et problem med det, spørs det om de bør være politikere.

Ifølge bokforfatteren ønsker ikke Justisdepartementet å bli konfrontert med konsekvensene av egen asylpolitikk, og kaller deres opptreden for upassende.

– Justisdepartementet balanserer her på kanten av hva som utgjør passende fremferd i et demokrati. At Justisdepartementet presenterer sine politiske synspunkter med de virkemidler de har til rådighet, er én ting.At Justisdepartementet, som en av landets viktigste maktutøvere, forsøker å påvirke hvordan media fyller sin rolle som maktkorrektiv, er noe ganske annet, skriver han videre på NRK Ytring.

Vil du lese hele innlegget? Klikk på denne linken