Norge er et demokrati

Foto: Arkiv
Alle innbyggere i Norge som fyller 18 år i løpet av 2017, og er norske statsborgere har stemmerett ved stortingsvalget 2017. Jeg tror politikken blir styrket med vår påvirkning.
0Shares
Latest posts by Bijan Gharahkhani, leder i Buskerud Innvandrerråd (see all)

Personer som bor i Norge og har stemmerett kan stemme på hvilke partier og personer de ønsker skal representere seg i landet på Stortinget. I år er det Stortings- og Sametingsvalg. Det betyr at du kan være med på å avgjøre hvem som skal sitte på Stortinget og bestemme de neste fire årene, frem til neste stortingsvalg. 

Stortinget er Norges folkevalgte nasjonalforsamling. De viktigste oppgavene til Stortinget er å vedta lover, bestemme statens budsjett og kontrollere regjeringen. Stortinget er også en viktig arena for politisk debatt. 

De som velges til å sitte på Stortinget, er medlemmer av politiske partier. De partiene som får flest stemmer når det er valg, får noen av sine representanter inn på Stortinget. Det skal velges 169 representanter til Stortinget. Disse skal representere befolkningen i alle våre 19 fylker. 

Regjeringen består av statsministeren og statsrådene. Statsministeren leder regjeringen og statsrådene leder departementene. Regjeringens oppgave er å utføre det Stortinget bestemmer. Stortinget bestemmer ikke alle detaljene for regjeringens arbeid. Regjeringen har også mulighet til å ta egne beslutninger. 

Personer med minoritetsbakgrunn bør øke valgdeltakelsen for å sikre demokratisk legitimitet. Ved å stemme viser vi at vi slutter opp om felles verdier i samfunnet. Politiske beslutninger påvirker livene våre i stor grad. Derfor er det viktig å være med på å bestemme hvem som skal bestemme

Hvis du ikke bruker stemmeretten din, overlater du denne viktige beslutningen til andre. Politiske beslutninger påvirker hverdagen din. Det er bare du som vet hvilket parti og hvilke personer som kan ivareta de sakene du er opptatt av. Å stemme ved valg er den viktigste formen for deltakelse i et demokrati. Mange ser det derfor som en samfunnsplikt.

Politisk engasjement og høy valgdeltakelse er selve kjernen i et velfungerende demokrati. Da må velgerne gjenspeile befolkningen og alle grupper delta – også minoritetene. 

De som ikke deltar taper mest: De går glipp av muligheten til å påvirke samfunnsstyret på områder som har en direkte innflytelse på deres eget liv. 

Valg er det beste middelet vi har til å påvirke samfunnet og politikerne. Bruk stemmeretten og vis at vi skal ta ansvaret for lokalsamfunnet sammen!

Vi ønsker dere lykke til med «Valg 2017»