Lær av USA!

SV-politiker Aksel Hagen mener revideringsforslagene fra FrP er laget kun for å trekke oppmerksomhet.
Foto: Wikimedia Commons
SVs Aksel Hagen (bildet) henter inspirasjon fra den andre siden av Atlanteren i søken etter en mer rettferdig innvandringspolitikk.
0Shares
Latest posts by Aksel Hagen, leder for kommunalkomiteen på Stortinget for SV (see all)

Elleve millioner mennesker bor og jobber i USA uten papirer. Denne situasjonen er uholdbar både for de papirløse innvandrerne og for det amerikanske samfunnet som helhet.

Nå tar Obama grep for å løse situasjonen og varsler et storstilt amnesti. Her bør Norge lære av USA. Obamas reform legger opp til at barn som har bodd hele livet i USA uten papirer, og som er uten skyld i at foreldrene tok dem med ulovlig til USA, nå skal få mulighet til å bli statsborgere.

Barn skal ikke straffes for foreldrenes handlinger, og skal nå få muligheten til å kunne skape seg en trygg framtid i USA. Obamas reform skal også bidra til at familier gjenforenes og at ikke barn og foreldre må skilles fra hverandre. I Norge som i USA opplever en del familier å måtte skilles fra hverandre på grunn av innvandringsreguleringer.

Ny underklasse i Norge
Også i Norge bor det anslagsvis 20.000 papirløse. Mange av de er personer som har fått avslag på asylsøknaden og som kommer fra land hvor det heller ikke er mulig for norske myndigheter å tvangsreturnere til.

Norge er i ferd med å få en økende underklasse av mennesker som har levd her i inntil 17 år uten lovlig opphold. Mange av disse arbeider svart, og blir grovt utnyttet på arbeidsmarkedet. Flere av disse er hjemløse og lever i stor sosial nød.

SV mener det nå er på tide at Norge får en permanent regulariseringsordning for papirløse immigranter.