La kvinner bruke hijab på jobb!

Hva blir konsekvensen for unge jenter som drømmer om en karriere innen helsevesenet dersom praksisen med å forby hijab på helseinstitusjoner brer om seg? spør artikkelforfatteren
Foto:DFID - UK Department for International Development Seguir
Halima og Yaha er to kvinner med viktige ressurser, som vil delta i samfunnet, og som er integrert til tross for at de bruker hijab. Men Blindensol sykehjem vil stoppe disse kvinnene fra å bidra i samfunnet. Det må ikke skje.
0Shares
Latest posts by Hilal Kømurcu (see all)

Halima B. Nur (25) og Yaha Gapurayeva (49) nekter å ta av seg hijaben for å gå på jobb. De har anmeldt Blidensol sykehjem i Stavanger til politiet for grov diskriminering. Den ene er lærling og den andre er helsefagarbeider.

Hvilket betyr at dette er to kvinner med viktige ressurser, som vil delta i samfunnet, og som er integrert til tross for at de bruker hijab. Dette viser tydelig at disse kvinnene ikke lar seg stoppe av hijaben, men at sykehjemmet vil stoppe disse kvinnene fra å bidra for samfunnet.

Ekskluderer integrerte kvinner
Min bønn til sykehjemmet: La kvinnene som ønsker det bruke hijab på jobb hos dere. Konsekvensene av hijab-forbudet kan være store. Om andre sykehjem vil følge deres praksis, kan det hindre visse muslimske kvinner i å bidra til samfunnet, både gjennom jobben og utifra sine ressurser.

Kvinnene sier tydelig at de ikke vil slutte å gå med hijab fordi det er en del av deres identitet. Det er jo kvinnene bak hijaben som gjør jobben, og de blir ikke hindret av hijaben. Hijaben er en del av deres ytre, mens deres kompetanse er deres styrke. Til fordel for seg selv og til nytte for samfunnet.

Ulempene blir at viktig ressurser og kompetanse kan gå tapt. Om sykehjemmet ikke har noe å utsette på måten de løser sine oppgaver, bør disse kvinnene få lov til å bære hijab.

Dette blir å ekskludere og skape avmakt hos jenter som bruker hijab og som vil satse på en utdanning innen helse og omsorg, eller høyere utdanning innen helse. Dette er ekskludering på høyt nivå. Disse jentene er integrert, og vi lever i en tid da det søkelyset bør rettes mot kvinner og menn som ikke vil integrere seg.

Knefall for fordommer
Det hjelper ikke å peke med harmdirrende pekefingre, og få kvinner skjøvet ut fra samfunnet som en ytterste konsekvens, og begrunne dette med knefall for islam, som Thomas Middelthon, 1. vara i driftstyret for Bildensol sykehjem, gjør. Og han legger til at hijab hindrer integrering, mens han er med på å ekskludere Halima B. Nur og Yaha Gapurayeva.

Det han gjør, er tilsynelatende knefall for fordommer som bunner i uvitenhet. Det vil han kanskje ikke innse, ihvertfall ikke når han har islamofobi og tydelig setter denne fobien ut i praksis gjennom handlingene imot disse kvinnene.

Dessuten er ingen tjent med å ha slike fobier. I en sak fra 2007 har LDO konkludert slik :

Oppsigelse på grunn av hijab er multi-diskriminerende.

Ei kvinne som insisterte på å bruke hijab på jobb, og som fikk sparken. Slike oppsigelser er ulovlige, både etter diskrimineringsloven og likestillingsloven, slo ombudet da fast.

Ikke bare for islamister
Når det gjelder påstandene om at hijab er en islamistuniform, må jeg tilføye følgende informasjon:

Spanjolene kaller det mantilla. Katolske nonner kaller det apostolnik. Muslimske kvinner kaller det hijab. Jødiske kvinner kaller det tichel. Flamske kvinner kaller det faille. Noen bærer det fordi det forventes av dem. Noen fordi det kreves av dem. Noen bærer det fordi de selv ønsker det. Alle religioner har sine symboler, plikter og påminnelser om utøvelse for sine troende.

Disse kvinnene bærer det grunnet sin religion og fordi det er en del av deres identitet.

For noen tiår tilbake var det helt vanlig at norske kvinner bar skaut i mange sammenhenger. Dette var deres valg. At de fleste norske kvinner nå ikke lenger bruker skaut, er også deres valg. Uansett er det kvinnens valg.

Red.anm: Saken skal opp for kommunalstyret for levekår i dag (8. november).