Jeg har ganske ufrivillig sett og hørt mye på Fox News i det siste, fordi jeg har tilbrakt tid hos familie i Canada. Fox er et mediehus med sterke forbindelser til det republikanske partiet i USA. 

Høyre radikale aktører mindre dominerende i Norge

Det er påfallende hvordan mine tidligere liberale slektninger, har endret holdninger etter å ha bodd lenge i Florida og hatt Fox i bakgrunnen flere timer om dagen. De kom tilbake til Canada med dobbelt statsborgerskap, og totalt forandret syn på innvandrere, våpenpolitikk, abort, og med teorier om de deler av politikken som ikke er ytterst til høyre. Teorier som grenser mot det konspiratoriske.

Fox er etter min mening et eksempel på et mediehus som bevisst driver med såkalt fear-mongering, å med vitende og vilje prøve å skape frykt der det verken er nødvendig eller fornuftig. Det er en ganske effektiv manipulativ teknikk, og det selger. 

Vi har ikke slike mediegiganter i Norge. De høyreradikale mediene er relativt små. Document og Resett har likevel omtrent like mange følgere på Facebook som Dagsavisen. 

Næring til konspirasjonsteorier

Det er for øvrig ikke vanskelig å finne eksempler på fryktskapende journalistikk i Norge. Et eksempel er en meningsytring i Resett av kommentator Maria Zähler: «Politiet må ikke få oppføre seg som et parti på ytterste venstre». Hun bruker to konkrete eksempler, blant annet en nylig overfallsvoldtekt, for å bygge opp sin teori. Den går ut på at politiet bevisst og systematisk holder tilbake informasjon om gjerningspersoners identitet i voldssaker.

Hun sier blant annet om norsk politi: «Man kan ikke vite hva som foregår i de indre gemakker, og hva som skjer i hodene til de som tar disse avgjørelsene. Men det er nærliggende å mistenke nettopp et innvandringspolitisk motiv». Etterfulgt av det diffuse «Hadde vi hatt en betydelig strengere innvandrings- og flyktningpolitikk, så hadde det vært færre overfallsvoldtekter. Og nettopp her er det nærliggende å tenke at det ligger en hund begravet. Det er noen mennesker i Norge som bekler viktige posisjoner, som ikke vil at folk skal trekke disse konklusjonene.»

Å basere en konspiratorisk teori på et så snevert grunnlag, er en ganske farlig grense å tråkke over. 

Forsterker fordommer gjennom å spille på frykt

Document.no brakte også nylig en sak om at verdens befolkning nå er 8 milliarder, og at befolkningsveksten er størst i Afrika. Ingressen så slik ut: «Ekspertene er uenige om hvorvidt det er de rikes forbruk eller overbefolkning som utgjør det største problemet, men i Afrika leser de ikke slike rapporter. Der vokser befolkningen nærmest grenseløst.» 

Hvem eller hva «Afrika» er, blir ikke nærmere spesifisert, men jeg får assosiasjoner både til kolonitiden og barneskolen. Journalisten bygger deretter opp en lite dokumentert påstand om at høye fødselstall og underernæring kombinert med fattigdom og korrupsjon i Nigeria «har ført til en eksplosjon i kriminaliteten og til Boko Haram, den IS-affilierte (tilknyttede) terrorgruppen.» 

Det er for øvrig ikke vanskelig å finne eksempler på fryktskapende journalistikk i Norge.

Noe av dette kan være riktig, men det underliggende målet synes å være å skape et frykt-scenario fullt av fordommer, type: «Afrika» vet ikke sitt eget beste; de klarer ikke, som oss siviliserte; å føde færre barn: og dette fører til ødeleggelse av kloden og islamsk terror. Samtidig blir vestens overforbruk adressert i veldig liten grad. 

Fryktbasert journalistikk

En annen sak i Document.no omhandler opptøyer i forbindelse med Halloween i Østerrike. Der skal innvandrere ha kastet flasker mot politi og forbipasserende, som en protest mot innstramminger i innvandringspolitikken. Nå vil Østerrikes regjering returnere flere syrere og afghanere og sier: «Innvandrere som begår kriminalitet skal umiddelbart miste sin asylstatus og returneres».

Hvilken form for kriminalitet som skal ha disse fatale konsekvensene, spesifiseres ikke i saken. Det kommer også frem at 35 av de 129 mistenkte er bevilget eller har søkt asyl. Flere av de mistenkte er også østerrikske statsborgere. 

Jeg er ikke tilhenger av voldelige opptøyer, ser at det er utfordringer knyttet til innvandring, og at traumer fra krig og terror kan føre til økt voldsbruk. Det er imidlertid vanskelig å få noen som hele tiden får bekreftet sine teorier gjennom en unyansert og fryktbasert journalistikk, til å se flere sider av en sak.

En trussel mot demokratiet

Jeg har gitt opp å diskutere politikk med mine republikanske slektninger. Spesielt siden dette forsterkes gjennom et ekkokammer i sosiale medier, som vi kanskje bare aner konturene av i Norge. 

Da er det mulig å få millioner av mennesker til å tro og mene ting som ikke hører hjemme i et moderne demokrati. Eksempelvis viser en undersøkelse fra februar 2021, at 66 % av republikanere mener valget i 2020 ikke var lovlig gjennomført. Det er også 39 % av republikanske velgere som mener folket selv må kunne ty til voldelige handlinger også i fremtiden – sett i lys av stormingen av kongressen – hvis politikerne ikke gjør jobben sin. 

Vi er ikke helt der i Norge enda. Men den fryktretorikken som skapes i høyreradikale medier, også her, begynner likevel å ligne. Da er det mulig å få tusenvis av nordmenn til å være enige i å deportere mennesker på grunn av gateopptøyer, og å tro at alle syrere og afghanere er voldelige. Eller at politi og politikere i hemmelighet samarbeider om å skjule en mislykket innvandrings- og flyktningpolitikk, eller at det er «Afrika» som utgjør den største trusselen mot fremtiden til kloden.

De som er redde nok kan du innbille nesten hva som helst. 

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.