Får støtte fra varaordføreren i arbeidet mot diskriminering

Her på Bystyresalen i Oslo rådhus skal interpellasjonen fra Oslo Aps Nasir Ahmed behandles.
Foto: Jiri Havran
Oslo Aps Nasir Ahmed er bekymret over etnisk diskriminering i arbeidslivet. Han følger dette opp i bystyret med en interpellasjon, og får støtte fra varaordfører Kamzy Gunaratnam.

Ahmed, som er bystyremedlem i Oslo Arbeiderparti, har sendt interpellasjonen. Etter planen skal interpellasjonen behandles i Oslo bystyre 25. september.

– Mange med minoritetsbakgrunn opplever å ikke komme inn i arbeidslivet til tross for at de oppfyller alle kvalifikasjonskravene, det gjelder også dem som er født og oppvokst i Norge. Dette er en utfordring svært mange med minoritetsbakgrunn er veldig bekymret for og opptatte av.

Omtale ødelegger

Ahmed viser til tall fra ulike forskningsrapporter, en fra FAFO fra flere år tilbake, som viser at det å ha for eksempel et pakistansk-klingende navn kan gi 25 prosent mindre sjanse for å få jobb. En artikkel i Utrop viste til at det er særlig folk med bakgrunn fra muslimske land som opplever diskriminering i ansettelsesprosesser.

– Vi må ta tak i jobbsøkerdiskrimineringen av enkelte innvandrergrupper, er tonen fra Nasir Ahmed, bystyremedlem i Oslo Arbeiderparti.
Foto : Privat

Ferske tall fra ISF viser også at 27 prosent av norske unge med minoritetsbakgrunn opplever å bli etnisk diskriminert.

Han mener en årsak ligger i hvordan enkelte grupper omtales i offentligheten.

– En av årsakene til at dette skjer kan direkte kobles til den stadig negative omtale om denne gruppen, spesielt om muslimer. Retorikken i disse dager er dessverre ikke et unntak og som på sikt kan være svært ødeleggende for integreringen, og som kan bidra til å styrke følelsen av utenforskap. Når det på basis av én muslimsk kvinnes handling (å ikke håndhilse) tas til ordet for at det pågår “snikislamisering” i Norge, bidrar det til å skape et negativ inntrykk av alle muslimer.

Støtter initiativet

Varaordfører Kamzy Gunaratnam (Ap) støtter på sin side initiavitet fra sin partikollega.

– Det at mangfoldige personer er representert i bystyret gjør at mangfoldige temaer kan bli diskutert. Vi skal være stolte av å ha et bystyre som ser store deler av samfunnet og fremmer forslag basert på de utfordringene de mener vi må løse.

Kamzy Gunaratnam, varaordfører i Oslo, gir sin partikollega full støtte, og mener dette handler om representativet
Foto : Oslo kommune/Sturlason

– Hvorfor er et slikt grep nødvendig?

– Uten mangfold får vi ingen representativitet. Uten representativitet har vi heller ikke legitimitet. Det betyr ikke at vi skal telle antall ulike etniske grupper vi har med oss, men at ingen opplever noen form for terskel på grunn av dere bakgrunn. Inkludering handler om å skape en lavest mulig terskel for deltakelse, uansett hvem man er.

Vis omtanke i omtale

– Ifølge din partikollega kan etnisk diskriminering (herunder jobbsøkerdiskriminering) kobles til “negativ omtale” av enkeltgrupper. Er dette en observasjon som du deler?

– Politikk skaper holdninger og holdninger skaper politikk. Ord og uttrykk som vi politikere bruker vil prege hva folk og samfunn tenker, og det motsatte. Ikke bare ledende politikere, men også andre toneangivende mennesker i samfunnet må tenke hvordan deres ord påvirker ting. Det betyr ikke at man skal sensurere seg, det betyr bare at man skal tenke seg om hvorvidt det som blir sagt kan sies på en mer hensiktsmessig måte.

Vil skape trygge mennesker

Ved spørsmål om det nåværende bystyret har vært gode nok til å implementere mangfold i kommunen, svarer hun:

– Man kan aldri bli gode nok, da kan vi bare slutte i politikken. Men vi har skapt et mye sterkere fellesskap i Oslo by de siste fire årene.

Gunaratnam forsikrer at dette fellesskapet skal styrkes.

– Flere barnehageplasser, mer tilgjengelig aktivitetsskole, mer ressurser til skolen og flere med flerkulturell bakgrunn inn i arbeidslivet handler om en ting: å skape trygge mennesker. For trygge mennesker tør å satse. Og som kommune må vi gi mennesker de verktøyene de trenger for å bli trygge. Det de trenger for å lykkes.

FAKTA

Interpellasjon

En interpellasjon er en muntlig eller skriftlig forespørsel fra et medlem av en debatterende forsamling til forsamlingens ledelse eller medlemmer av en regjering. Til forskjell fra et vanlig spørsmål får andre medlemmer delta i debatten.

I et kommunestyre stilles spørsmålet til en representant med direkte politisk ansvar for et visst område.

(Kilde: wikipedia.no)