− Norske ansatte vil bli permittert

Grensestengningen av utenlandske arbeidere fører til permitteringer i norske verfter.
Foto: flickr.com
I dag ble 3000 ansatte ved de fire verftene til Aker Solutions varslet om at det kan komme omfattende permitteringer etter påske.

Grensestengningen gjør det vanskelig å få inn utenlandske arbeidere, og da vil produksjonen ved verftene raskt stanse opp utover våren.

– Det er arbeidere med spesiell kompetanse, men som ikke kommer inn under unntaksbestemmelsene om hvem som får komme inn i Norge når grensene er stengt, sier direktør Sturla Magnus i Akers Solutions til VG.

Verftene som rammes er verftene til Aker Solutions på Stord, i Verdal, Egersund og Sandnessjøen. Det er totalt 4 500 ansatte og innleide ved de fire verftene.

– Vi leverte en rapport til regjeringen hvor vi slår alarm om konsekvensene av fortsatt stengte grenser etter 7. april. Verftene får ikke tilgang til helt nødvendig utenlandsk arbeidskraft, som gjør at flere prosjekter stanser opp. Konsekvensen er at verftene må permittere over tusen norske arbeidere, sier Stein Lier-Hansen, leder i Norsk Industri.