Menneskeverd framfor regelrytteri

 
Foto: Jessica Allande
Også mennesker som ikke har pass, har rett til et verdig liv. Det er budskapet til kampanjen ”Ingen mennesker er ulovlig”, som startet denne uken.
0Shares
Latest posts by Jessica Allande (see all)

Kampanjen “Ingen mennesker er ulovlig” ønsker å få norske myndigheter til å ta ansvar for de papirløse menneskene som lever her i landet uten rettigheter.

”Papirløs” brukes om såkalt ulovlige flyktninger som oppholder seg i et
fremmed land uten de nødvendige godkjennelser fra myndighetene.

Denne uken arrangerte flere frivillige organisasjoner en konferanse på Litteraturhuset i Oslo for å markere starten på det de selv omtaler som ”en bred kampanje for å løfte frem de papirløses virkelighet”.

Adane A, leder i Etiopiske asylsøkeres forening i Norge, sier til Utrop TV at han lærte mye av erfaringsutvekslingen mellom ulike grupper og nasjonaliteter under konferansen. Han ønsker at UDI kan finne en løsning på problemet.