OXLO – Konferansen 2010

 
Foto: Jessica Allande
Dialog i et interkulturelt samfunn. Del 5
Jessica Allande
Latest posts by Jessica Allande (see all)

OXLO arrangerer hver høst OXLO-uka hvor målet er å øke bevisstheten rundt tema som mangfold og inkludering blant kommunens ansatte og befolkningen, og å oppfordre til lokale aktiviteter som kan bidra til dette.

Årets OXLO-konferanse fant sted på Konferansesenteret Høyres Hus onsdag 22. september

Åpning ved byrådsleder Stian Berger Røsland.