Avsluttende obligatoriske prøver i norsk- og samfunnsfagsopplæring blir nå obligatoriske etter regjeringspålegg.
Foto: Illustrasjonsfoto

Obligatoriske prøver for innvandrere

Retten og plikten i norskopplæringen utvides for å få flere i jobb.
Regjeringen går inn for å innføre obligatoriske avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap for dem som deltar i norskopplæringen. Samtidig utvides retten og plikten til opplæring i norsk og samfunnskunnskap fra 300 til 600 timer, skriver utdanningsnytt.no

– Vi ønsker å stille både krav og legge til rette for at de som kommer til Norge lærer seg norsk. Det er viktig for å få flere i arbeid og styrke deltagelse i samfunnet. Vi ser at veldig mange trenger flere timer enn 300 timer for å komme opp på et akseptabelt nivå, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken i en pressemelding til utdanningsnytt.no.

Skal motivere

Regjeringen utvider retten og plikten til opplæring i norsk og samfunnskunnskap fra 300 til 600 timer for å sikre at alle får best mulige forutsetninger til å bestå prøvene. 

– En brukerundersøkelse blant dem som deltar i norskopplæringen i dag viser at prøver virker motiverende og at det er bra å få dokumentasjon på norskkompetansen. De som består prøvene, vil nå kunne vise et prøvebevis til arbeidsgiver når de søker jobb, sier statsråd Lysbakken til utdanningsnytt.no.
www.AutoDeler.co.no