- Stem mangfold

Hvite menn troner øverst på hele 70 prosent av valglistene til kommunevalget. Ved å endre på stemmeseddelen kan du og jeg gjøre kommunestyrene rundt omkring i landet mer representative og mangfoldige.
Partiene har ikke tatt inn over seg at toppkandidatene bør speile befolkningen de skal representere i lokaldemokratiet. Ansvaret med å sette sammen mangfoldige kommunestyrer overlates i stedet til velgerne. Det er tradisjonelt sett ikke noen fordel for kandidater med minoritetsbakgrunn, som ofte står et stykke ned på listene. Siden mange ikke er klar over at de kan endre på stemmeseddelen før de putter den i valgurnen, eller vegrer seg for å gjøre det av frykt for at stemmen skal bli forkastet, risikerer mange kandidater med minoritetsbakgrunn å ikke bli valgt inn i kommunestyrene.

Misfornøyd
Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås er ikke fornøyd med partienes innsats for mangfold blant toppkandidatene. Derfor har ombudet utarbeidet en liten brosjyre som oppfordrer velgerne til å gi ekstra personstemmer, og som på en enkel måte forklarer hvordan man skal gå frem for løfte kandidater høyere opp på listene. Brosjyren blir blant annet spredt gjennom organisasjoner og partier. Under Mela-festivalen i Oslo ble det delt ut mange eksemplarer. Ombudet satser også på annonsering.
- Andelen folkevalgte med minoritetsbakgrunn må økes dersom politikerne skal gjenspeile befolkningen. Personer med ikke-vestlig bakgrunn er sterkt underrepresentert i politiske organer, sier Gangås.

Nye tanker
Selv om likestillings- og diskrimineringsombudet har satt i gang en valgkampanje for å få valgt flere kvinner, homoer og personer med minoritetsbakgrunn, vil sistenevnte gruppe uansett være kraftig underrepresentert i kommunestyrene etter valget. Bare drøyt 1,6 prosent av årets listekandidater har ikke-vestlig bakgrunn. Det er et lavt tall tatt i betraktning av at over seks prosent av befolkningen her i landet har bakgrunn fra ikke-vestlige land. Oslo har med 12 prosent den høyeste andelen kandidater med minoritetsbakgrunn på listene. I hovedstaden har rundt 20 prosent av befolkningen minoritetsbakgrunn.
Beate Gangås oppfordrer alle til å bruke stemmeretten og til å endre på listene.
- Det er viktig å vise partiene hva man synes om listeforslagene de har laget, sier hun. - Hvorfor er mangfold viktig?
- Større mangfold bidrar til å tenke nytt og gir utvikling. Det ivaretar alle personer som bor i en kommune. Det er mulig ting går raskere dersom alle tenker likt, men jeg tror neppe det gir bedre resultater.

Best på kvinner
Leder for Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD), Akhenaton de Leon, er overrasket over at hvite menn dominerer listetoppen i så sterk grad.
- Jeg hadde i alle fall ventet at det skulle være et bedre forhold mellom kvinner og menn, sier han.
Blant kandidatene med ikke-vestlig bakgrunn er imidlertid kvinneandelen høyere enn den er på listene generelt. 46 prosent av kandidatene med bakgrunn fra land utenfor Vesten er kvinner, mot 42 prosent blant alle listekandidatene.

Kan avgjøre
OMOD-lederen mener partiene må forstå at de trenger en bedre representasjon på listene.
- De må ha en klar politikk på at de ønsker å få folk høyt opp på listene. Kvinner og minoriteter kan selv hjelpe til ved å sette temaet på dagsorden internt, sier de Leon.
Han er også opptatt av at minoritetsvelgere benytter stemmeretten.
- Partiene hører ikke på oss om vi ikke bruker stemmeretten. I Oslo kan ”våre” stemmer avgjøre om det blir et Høyre/Frp-byråd, eller et byråd av partiene på venstresiden, påpeker de Leon.
Ved lokalvalget i 2003 var oppslutningen blant norske statsborgere med ikke-vestlig bakgrunn 36 prosent. Blant innvandrere med vestlig bakgrunn var den 64 prosent. Den største innvandrergruppen, pakistanere, hadde en valgdeltakelse på 40 prosent.
Totalt var valgdeltakelsen 59 prosent ved forrige lokalvalg.

Fakta
Slik gir du ekstrapersonstemmer:

Sett kryss ved navnene på stemmeseddelen.

Gi personstemmer til så mange du vil.

På kommunestyrelistene kan du føre opp navn fra andre partier (såkalte slengere). Skriv kandidatnavnene i et eget felt på stemmeseddelen for ditt parti. Når du fører opp slengere, blir en andel av stemmen din overført til det andre partiet.

Det er ikke adgang til å stryke kandidater fra listene.