Erna Solberg og muslimene

Kommunalminister Erna Solberg er sannsynligvis i selskap med de fleste av oss nordmenn når hun reiser kravet om en modernisering av islam i Europa. Dette skriver aftenposten i lederspalten.
Modernisering av enkelte sider ved islam er et prosjekt som mange av oss mer enn gjerne ser gjennomført, enten vi er katolikker, lutheranere, buddhister, jøder eller ateister. Men det er en del av vår statsskikk, rotfestet i våre prinsipper, at religiøse grupper har sitt eget indre selvstyre og selv gjennomfører reformer - eller lar være å gjennomføre dem. Det er ikke myndighetenes oppgave å blande seg inn her.

Les hele kommentaren: Erna Solberg og muslimene