Vinmonopolet slapp in kunder basert på etnisitet

vin
Vinmonopolet slår fast at ingen kunder skal vurderes etter etnisitet eller opprinnelse i butikkene deres. Nå varsler Vinmonopolet endringer ved avdelingen på Myre.
Likestillings- og diskrimineringsombudet mener at praksisen med egne regler for ikke-norske ved Vinmonopolet kan være brudd på straffeloven.

Vinmponopolet i Myre i Vesterålen slapp inn én og én når en utenlandsk gruppe personer ankom vinmonopolet samtidig. Dette er et resultat av omfattende tyverier og en jobbsituasjon som oppleves som usikker, i følge Vinmonopolet.

– Selv om situasjonen på Vinmonopolet ikke er snakk om et forbud, men snarere en begrensning av tilgangen, er det ingen tvil om at en slik praksis kan være diskriminerende, sier Shorish Azari, rådgiver i Likestillings- og diskrimineringsombudet til VOL.

Det er dessuten lovstridig å hindre adgang på grunn av etnisitet, opplyser han.

– Å nekte en person varer eller tjenester på grunn av en persons etniske opprinnelse, for eksempel adgang til butikk, er også forbudt. Dette står i straffelovens paragraf 186. Dårlige erfaringer med noen, gir ikke adgang til å utelukke eller begrense adgangen for andre i samme gruppe. Vår anbefaling er at butikken iverksetter andre og mindre inngripende tiltak, sier rådgiveren.

Direktør for kommunikasjon og samfunnsansvar i Vinmonopolet, Halvor Bing Lorentzen, opplyser til VOL at det ikke er tillatt å vurdere kundene etter etnisitet og opprinnelse. Det blir derfor gjort endringer ved Vinmonopolets avdeling på Myre for å unngå dette, opplyser han.