Lofoten ønsker flere innvandrere

Ordførere i Lofoten ønsker flere innvandrere til øyriket.
Foto: Flickr
– Vi trenger arbeidsinnvandring for å holde hjulene i gang, sier ordfører i Vestvågøy kommune, Remi Solberg (Ap) til Lofotposten.

I 2017 innvandret 188 kvinner og menn til Vestvågøy fra utlandet. 45 dro ut av kommunen. Netto innvandring bidro til en vekst i folketallet på 103.

De senere årene har innvandringen falt kraftig, til 68 ved utgangen av 2020. Det samme har utvandringen, fra 45 til 28. I fjor hadde Vestvågøy i Lofoten en befolkningsøkning på 88, som uten netto innvandring vil vært på 48.

– Vestvågøy kommune har vært positiv til flyktninger hele veien. Utfordringen er at de flytter til de større byene etter en tid her, sier Solberg.  Lave fødselstall og færre innbyggere i yrkesaktiv alder sammenlignet med eldre, gjør innvandring viktig, sier Solberg.

– Vi og mange andre kommuner trenger flere yrkesaktive i framtiden. Både kommune og næringsliv må bidra til å rekruttere arbeidskraft og dermed flere innbyggere. Selv om befolkningsutviklingen er positiv vil vi trenge flere, og innvandring har over år bidratt til netto tilflytting, sier Solberg som også er leder i Lofotrådet.

Flest til Vågan

Vågan er stoppested for de fleste som innvandrer til Lofoten, ifølge Lofotposten. I fjor kom det 113 nye innbyggere til Vågan og befolkningsveksten endte på 62. Antall innvandrere er mer enn en halvering fra 2017, men også utvandringen har bremset kraftig i samme periode, fra 55 til 18. Uten innvandringen ville veksten i antall innbyggere vært – 33.

De øvrige Lofot-kommunene mistet samlet 100 innbyggere i fjor. Uten en netto innvandring ville Flakstad, Moskenes, Værøy og Røst mistet 116 innbyggere.

En av ti fra Polen

I Moskenes er nærmere en av ti av de 989 innbyggerne fra Polen. Siden 2017 er innvandringen halvert, til 11 i fjor, opplyser Lofotposten.

Kommunen har en viktig jobb med å få folk som bor der til å trives og å legge til rette for at folk får lyst til å komme og bli i Moskenes. Det handler mye om arbeidsplasser og gode levekår,  mener ordfører Rasmussen. Hun forteller at de har “ganske mange” nasjonaliteter i kommunen og at de for få år siden bosatte inntil 20 flyktninger.

– Jeg ser gjerne at flere innvandrere finner veien hit, sier hun til Lofotposten.