Åpnet ny gravplass tilpasset muslimske begravelser i Agder

- Vi er svært takknemlig for at også vi muslimer nå endelig har fått et sted i Grimstad der vi kan gravlegge våre kjære.
Fredag 15. oktober åpnet Fjære kirke i Grimstad en ny gravplass ved kirkegården. Gravplassen er tilrettelagt for alle, uansett tro eller livssyn.

Utvidelsen gjør at muslimene i byen endelig har en plass å gravlegge sine kjære.

– Frem til nå har muslimer fra Grimstad blitt gravlagt i Arendal eller Kristiansand, forteller Mohamud Ali Adan fra Islamsk Kultursenter Grimstad til Agderposten.

Sammen med den navnede minnelunden gir det nye feltet plass til 1.000 graver og 300 urneplasser, ifølge en pressemelding Agderposten har fått av Grimstad kirkelig fellesråd.

– Arbeidet omfatter utvidelse av kirkegården, tilpasset morgendagens behov, med nye kistefelt, inkludert felt som er tilrettelagt for muslimske gravleggingstradisjoner, nye urnefelt, ny minnelund og opparbeiding av kommunens 1000-årssted, sa ordfører Beate Skretting i sin åpningstale.

– Vi er svært takknemlig for at også vi muslimer nå endelig har fått et sted i Grimstad der vi kan gravlegge våre kjære, sa Mohamud Ali Adan, Ibrahim Redwan og Omar Muhidin Ali fra Islamsk Kultursenter Grimstad under innvielsesseremonien.