Hjem Forfattere Artikler av Akademisk hjørne

Akademisk hjørne

13 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
De er unge og norske og har bodd flere år i utlandet. De har ofte mer til felles med innvandrerungdom enn med “monokulturelle” nordmenn. Hvorfor tenker vi bare på innvandrere når vi snakker om “flerkulturelle mennesker”? Sara er 17 år og har bodd i to asiatiske land, i Midt-Østen og...
De deltar ikke på ungdomsklubben, er ikke med på klassefester og jentene skal helst ikke sminke seg. Fedre går ikke på bygdefesten og enkelte mødre bærer skaut. Alkohol er tabu, skilsmisse uaktuelt. – De er helt greie folk, men jeg tviler på om jeg kan bli en venn med...
De syr samekofter med indisk stoff, driver med teknojoik eller sitter på lesesalen på Blindern. Mye av diskrimineringen samer opplever i Oslo, skyldes mangel på kunnskap om hva det vil si å være moderne same og gammeldagse oppfatninger om identitet, hevder sosialantropolog Astri Dankertsen i sin ferske masteroppgave om...
Massemord på indianere, slavehandel, plynding av ressurser: Kolonitida er en av de mørkeste kapitlene i verdenshistorien. Men er den over? Hva med hendelsene i Midtøsten? Eller våre forestillinger om “Vestens” overlegenhet? Midtøsten-tidsskriftet “Babylon” vier sitt aktuelle nummer til kolonialismen. Utenfor apeburet i Bronx zoo hang høsten 1906 følgende skilt: “Afrikansk...
Hvem som helst kan kalle seg tolk. Også disse 90 % som stryker ved den obligatoriske testen for å bli statsautorisert tolk. I over 20 år er den dårlige kvaliteten av tolketjenestene i Norge blitt kritisert. Nylig skrev Utrop om at barn blir brukt som tolker. En datter ble...
Hvis en norsk forsker publiserer resultatene om fattigdomsbekjempelse på et forlag i Kenya for å gjøre dem tilgjengelig for lokalbefolkningen, blir han straffet. Det nye systemet for finansiering av forskning diskriminerer fattige land. Publisering i dyre elitære tidsskrift får nemlig flest poeng. Er vi på vei til akademisk apartheid? Bibliotekarer...
Ørkenspredning, forurensning, flom og tørke: I dag flykter flere mennesker fra menneskeskapte miljøødeleggelser enn fra krig. Som en følge av global oppvarming kommer antallet på miljøflyktninger til å øke til over 50 millioner innen 2010, ifølge FN universitetet i Bonn. Er det på tide å snakke mer om miljøflyktninger?
Hvem truer samfunnet vårt mest: Nynazister eller lærere som nekter å anerkjenne barn av innvandrere som er født i Norge som nordmenn? Hvem er farligst: Rasister eller regjeringsutnevnte utredere som påstår at Norge er en pådriver for likeverd og demokrati? Nynazister og rasister pleier å få mye oppmerksomhet. I den...
Stadig vekk hører vi hvor viktig det er at innvandrerbarn går i barnehagen for “å bli integrert”. Men nå har to danske forskere funnet ut at barnehagene kan gjøre mer skade enn gavn. Allerede i førskoleinstitusjoner opplever barn å bli ekskludert. Antropologene Eva Gulløv og Helle Bundgaard har nettopp avsluttet...
Hvordan kan vi forhindre diskriminering, religion- og kulturkamper, forebygge ambassade-brenning? Mye er blitt tenkt, sagt og skrevet. I det siste har en gammel ide fått mye oppmerksomhet innen akademia: Kosmopolitismen. I stedet for å oppdra folk til “norske verdier” burde vi heller utdannes til å bli verdensborgere. Et globalt...