Hjem Forfattere Artikler av Loveleen Rihel Brenna

Loveleen Rihel Brenna

7 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
Gjennom internasjonaliseringsprosessen som hele verden går igjennom i dag, blir det vanskelig å unngå et møte mellom mennesker som representerer et kulturelt og språklig mangfold.
Det er vel neppe et land i verden som ikke har et flerkulturelt, flerspråklig og flerreligiøst mangfold hvor mennesker med ulikt livssyn og ulike kulturelle uttrykk omgås hverandre i hverdagen.
Når Jon Alvheim (FrP) snakker om "rettsikkerheten til de eldre" virker det som om om han har kopiert mitt foredrag om "rettsikkerheten til minoritetene". Jeg lurer på hvordan min alderdom vil bli i dette landet, når det jeg opplever i dag blir dobbelt så sterkt når jeg blir 67 år gammel. Når jeg kommer inn under katogorien de eldre?
På mandag var jeg på en konferanse og fikk gleden av å høre på Jon Alvheim. Tema på konferansen: En verdig alderdom.
Som medlem i Landstyret i Norges Røde Kors, ønsker jeg å vie noen tanker til barna i Irak. Denne teksten er skrevet ut i fra barnets perspektiv. Det er ikke bare materielle skader og fysisk synlige skader barn blir utsatt for, men krigen ødelegger også barnesinnet.
Ulike integreringstiltak som fremmes av politikere, får meg til å lure på deres visjon bak tiltakene. Ønsker de virkelig et bedre samfunn med integrering, eller er det kun et middel som brukes for å vinne flere stemmer?
Integreringsspørsmålet står sentralt i innvandringspolitikken i dag. Men til tross for at dette er og blir et sentralt tema i tiden fremover, har vi fortsatt ikke en et utvalg som jobber med integreringsspørsmål.