Hjem Forfattere Artikler av Visste du...

Visste du...

Visste du...
3 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
For norske barn er giftige stoffer som påvirker nervesystemet og luftforurensing de største truslene. Barn utsettes for miljøforurensing på en helt annen måte enn voksne. For eksempel, hvis en voksen og et barn går langs en bilvei, vil barnet puste inn luft som er mye nærmere bakken enn den...
Slaveri eller trelldom er når et menneske har juridisk eiendomsrett til et annet menneske. Dette gjelder også retten til å styre over en annens arbeidskraft og retten til å selge den andre videre. Disse rettighetene vil ofte være knyttet sammen med andre rettigheter, som retten til å mishandle slaven...
Sharialovene er Guds lov og formidlet gjennom Koranen og er uforanderlig. Sharia er ikke bare den religiøse lov, men styrer også alle forhold i samfunns- og privatlivet. Den inndeler menneskets handlinger i fem kategorier: Påbudt; ønskverdig, men ikke påbudt; likegyldig; forkastelig, men ikke forbudt; forbudt. I begrepet “sharia” er alt...