Visste du hva slaveri er?

Author Recent Posts Visste du... Latest posts by Visste du... (see all) Visste du at en ny europeisk undersøkelse, PINCHE, viser at barn og ungdom er spesielt sårbare i for - 02.06.2006 Visste du hva slaveri er? - 07.04.2006 Visste du hva en sharia lov er? - 04.04.2006 Slaveri eller trelldom er når et menneske […]

Slaveri eller trelldom er når et menneske har juridisk eiendomsrett til et annet menneske. Dette gjelder også retten til å styre over en annens arbeidskraft og retten til å selge den andre videre. Disse rettighetene vil ofte være knyttet sammen med andre rettigheter, som retten til å mishandle slaven uten straffeansvar. Da en eier sjelden er interessert i å ødelegge egen eiendom, er slik mishandling ofte forbundet med avskrekking av andre slaver.

Slaveri var vanlig i de fleste kjente sivilisasjoner i menneskehetens historie. Både i antikkens Hellas og Rom var slaveri sett som en nødvendighet, som også for endel slaver innebar bedre kår enn friheten. En kunne få endel privilegier av sin eier, og tilog med bli adoptert, mens fattigdom kunne innebære sult og få muligheter.

I nyere tid kjenner vi best til slaveri fra europeisk kolonihistorie. Gjennom slavehandelen med Afrika ble 10-15 millioner afrikanere solgt som slaver til både Sør- og Nord-Amerika. Kun én av tre nådde fram i live. Det store behovet for slaver i koloniene oppsto etter at sykdommer fra Europa nærmest utraderte indianerne. Afrikanerne viste seg også mer motstandsdyktig enn europeerne mot tropiske sykdommer.
Fra Afrika gikk 38 % av slavene til Brasil, 17 % til spansktalende land i Sør-Amerika, 17 % til franske områder i Vestindia, 17 % til britiske områder i Vestindia, 6 % til dansk-norske, svenske og hollandske områder i Vestindia og 6 % til USA.

Fordømmelsen av slaveriet regnes ofte å stamme fra Rousseaus tanker om likeverd, og diskusjoner rundt slaveri og slavehandel verserte i både Frankrike og England fra 1760.
I 1792 vedtok Danmark-Norge som det første land i verden en lov som forbød handel med slaver. I realiteten var dette bare en privatisering av handelen da forbudet i første omgang gjaldt den dansk-norske stats handel. Samme loven åpnet derimot for både privat og utenlandsk slavehandel i danske havner i en tiårig overgangsperiode. Dermed økte antallet slaver fraktet mellom danske havner frem mot det fullstendige forbudet i 1802. En regner med at omtrent 85.000 slaver ble fraktet av dansk-norske skip, hvorav 30.000 de siste 10 år. Selve slaveriet ble forbudt først i 1848, og mye illegal handel fant sted fra 1802 til 1850.

Trelldom, som den tradisjonelle skandinaviske betegnelsen er, har også lange tradisjoner i Norge og Skandinavia. I viking tiden benyttet skandinavene seg av treller, både ufrie skandinaver og treller som ble røvet fra andre land i Europa.
(Kilde: www.wikipedia.org)