En ny skolepolitikk for Oslo

Byrådsleder Stian Berger Røsland (H) gir inntrykk av å mene at Høyre har eneretten til å mene noe om eller fremme forslag som gjelder temaene om inkludering og skole.

Moken-båt seilte langs norskekysten

0
I sommer ble en Kabangbåt sendt fra Thailand til Norge for å delta i et eksperiment.

OXLO-prisen til Nordic Black Theatre

0
OXLO-prisen 2010 tildeles Nordic Black Theatre (NBT) for sin innsats for å skape en romslig, inkluderende og åpen by, fri for fordommer og rasisme....

Verdt å få med seg

0
FemoTank inviterer deg til Feminist Forum En anledning til å diskutere og drøfte muslimsk feminisme med forfatter og Harvard- professor Leila Ahmad, leder for...

Utvandring = innvandring

0
Så lenge det finnes mennesker, vil folk flytte på seg. Kunstner Vibeke Jensen ønsker å skape bevissthet om migrasjon ved å utfordre publikum til å reflektere over sitt eget bilde av "de andre".

Ali har lav IQ fordi…

0
Joron Pihl legger ikke fingrene imellom i kritikken av PP-tjenesten i den nye utgaven av boken Etnisk mangfold i skolen.

Justisdepartementet presiserer

0
Departementet vil ikke gjøre omfattende endringer i praksisen med å sende ut asylsøkere uten lovlig opphold.

Sykkelhjelm i Lofoten?

”Det kan være farlig å sykle selv om man har på seg sykkelhjelm. De fleste av oss sykler for det”, sa Helge Lund om oljeboring og risiko, da han besøkte Vesterålen i slutten av oktober (28.10.2010).