Verdt å få med seg

Author Recent Posts Hina Aslam Latest posts by Hina Aslam (see all) Lag indisk kylling tikka-masala - 10.06.2015 Lag italiensk bruschetta - 02.06.2015 Vanskeligere for innvandrere å bli gründer - 12.05.2011 FemoTank inviterer deg til Feminist Forum En anledning til å diskutere og drøfte muslimsk feminisme med forfatter og Harvard- professor Leila Ahmad, leder for […]

FemoTank inviterer deg til Feminist Forum
En anledning til å diskutere og drøfte muslimsk feminisme med forfatter og Harvard- professor Leila Ahmad, leder for MiRA-Senteret Fakhra Salimi og flere spennende foredragsholdere.

Hvordan passer den muslimske feminismen inn i feminismedebatten vi ser blant majoriteten i Norge? La oss sette muslimske kvinner og kjønnslikestilling på dagsorden!

Deltageravgift kr 150, arbeidsledige kvinner og studenter kan søke om fritak. Konferansen er åpen for alle med en interesse for feminisme og Islam – både i Norge og i et globalt perspektiv.

Påmelding innen fredag 26. november til [email protected], eller tlf 22 11 69 20. Betaling til kontonummer 1607.55.52665. Merk innbetalingen med ”Feminist Forum”, og ditt navn.


Nasjonalt avslutningsarrangement for det europeiske fattigdomsåret 2010

2010 ble av EU utpekt til det europeiske året for bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon. Arbeidsdepartementet i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet, og med bistand fra Fafo, inviterer til et todagers arrangement om temaet, 13-14. desember i Drammen.

Norge er et av 29 land i Europa som har tatt del i det europeiske fattigdomsåret. I løpet av året har det funnet sted både fellesskapsaktiviteter i regi av EU-kommisjonen og nasjonale aktiviteter. Arrangementet skal sette fokus på følgende temaer:

    * Mandag 13. desember: Lokal forankring og faglig arbeid med kvalifiseringsprogrammet.
    * Tirsdag 14. desember: Avslutningskonferanse for fattigdomsåret. Barn og unge i fokus. Hva sier forskning, politikere og brukerutvalgene?

Man kan delta på enkelvise dager eller begge to. Arrangementet er åpent for alle.

Røde Kors' seminar om kjønnslemlestelse

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse inviterer til miniseminar om kjønnslemlestelse mandag 29. november i sine lokaler i Oslo.

Målsetningen med seminaret er å øke bevisstheten om at kjønnslemlestelse også forekommer i de kurdiske selvstyreområdene i Irak. I den anledning inviterer Røde Kors berørte offentlige innstanser og frivillige organisasjoner som arbeider med denne tematikken i Norge.
Arrangementet er gratis.

Påmelding innen 24. november på [email protected].