Hva er ære?

0
Hva er ære, og hvem fortjener ære? Bør innvandrerkulturer i Norge reagere kraftigere for å få slutt på praksisen med å ta mer hensyn til egen gruppes æresbegrep enn døtrenes beste?

Mester i inkludering

0
Jobbsjanse, kvinnekafé og turer for barn. Tamseela Afzal (28) har mange prosjekter på gang. Alle handler om inkludering.

Gir ut brosjyrer om tvangsekteskap

0
Fem direktorater har samarbeidet om brosjyrer om tvangsekteskap. Det gis ut to brosjyrer, én beregnet på foreldre og én til ungdom. Brosjyrene utgis av...

Øyeblikket

0
Nytt info-senter for arbeidsinnvandrere: Caritas er Den katolske kirkens bistandsorganisasjon. Nylig åpnet de en ny type informasjonssenter der nyankomne kan få basisinformasjon om alt...