Barnas hjelper

 

Egentlig var det politi han skulle bli. Helt siden ungdomsskolen har Younas Mohammad-Roe, som av omgivelsene blir beskrevet som snill og opptatt av jobb og familie, visst at han ville jobbe med barn og unge. Helt til svigermoren, som selv jobber i politiet, tipset ham om barnevernsutdannelsen, var planen å utdanne seg til politimann for å jobbe med forebyggende arbeid blant barn og ungdommer.

– Da jeg fikk vite om barnevernsutdannelsen, tenkte jeg at dette er midt i blinken for meg, forteller Younas.

Blanke ark
Nå jobber han som teamleder på Barnevernvakten i Oslo. Når barnevernskontorene i de ulike bydelene stenger for dagen, er det Barnevernvakten som overtar alt av akutt barnevernsarbeid i hovedstaden. Kommer det inn meldinger fra politi, naboer eller familien selv om at barn befinner seg i en akutt krise, rykker personell fra Barnevernvakten ut. Å møte barn og familier som er i en vanskelig situasjon kan være krevende. Younas sin erfaring er at mennesker i krise ønsker å bli hørt og få informasjon. Men det finnes ingen fasit på hvordan man skal møte og hjelpe mennesker i nød.

Da jeg fikk vite om barnevernsutdannelsen, tenkte jeg at dette er midt i blinken for meg.

– Alle saker og mennesker er unike. Derfor må man som hjelper alltid forsøke å starte med blanke ark. Man blir aldri utlært i denne jobben. Det vil alltid dukke opp ulike nyanser og problemstillinger. Og så møter man alltid nye mennesker, sier Younas Mohammad-Roe.

Må gripe inn
Kommunikasjon er viktig for Younas og kollegene hans når de rykker ut til en adresse. Man må bruke tid og snakke med de som er berørt. Barnevernvaktens tiltak er hovedsakelig avlastning og råd og veiledning. Men det hender at de må omplassere barn.

– I de fleste tilfeller blir barn som akuttplasseres flyttet til noen i sitt eget nettverk. Vi ser alltid først etter løsninger som innebærer at barnet kan komme et sted der det kjenner seg igjen og føler seg trygg, sier Younas.

I Oslo finnes det også egne akuttinstitusjoner for spedbarn, barn og ungdommer.

Leter etter savnede
Younas finner det givende og interessant å jobbe i barnevernet. Ingen dager er like og han trives med å jobbe med mennesker. I tillegg til å jobbe med akutt barnevernsarbeid er Younas ansvarlig for å koordinere Barnevernvaktens arbeid med å lete etter barn og ungdommer som er meldt savnet fra hjem eller institusjoner.

– Vi får meldinger fra asylmottak, hjem og institusjoner i hele landet som mistenker at barnet eller ungdommen har stukket til Oslo uten å si fra. Vår jobb er å finne barnet og innhente opplysninger fra barnets nettverk.

– Finner dere barna og ungdommene?

– Ja, det gjør vi. De kommer til rette. Enten ved at politiet finner dem, vi, omsorgspersoner eller instanser som vi samarbeider med, svarer Younas.

Ekstra kompetanse
Det jobber ikke mange flerkulturelle i barnevernet, men tallet er økende. Younas Mohmmad-Roe har selv vært rundt i flerkulturelle miljøer og forsøkt å rekruttere flere med innvandrerbakgrunn til å velge en barnevernspedagogutdannelse.

– Å være flerkulturell er en ekstra kompetanse når man jobber med barnevern. Man kan flere språk og slipper i noen tilfeller ekstraarbeidet det medfører ved å måtte skaffe en tolk. Det gjør det hele lettere både for familien og dem som skal hjelpe. I noen tilfeller kan det å møte en person med samme etniske bakgrunn eller religiøse tilhørighet bidra til at brukerne får en følelse av at denne personen forstår en bedre enn andre, sier Younas.

Utekontakt
Yonas Mohammad-Roe har tidligere jobbet på barnevernskontoret i Sagene bydel og han har vært utekontakt i bydel St.Hanshaugen. Som utekontakt gikk han gatelangs for å komme i kontakt med bydelens ungdommer. Han var også rundt på skoler og informerte om utekontaken, og han opprettet et msn-tilbud der ungdommer kunne logge seg på å chatte med utekontakten om ting som opptok dem. Målet var å drive forebyggende arbeid og forhindre en destruktiv utvikling i bydelens barne- og ungdomsmiljøer. For innsatsen ble Younas Mohammad-Roe stemt frem av leserne i en lokalavis i Oslo og kåret til Årets navn i 2009.

Autofil hjelper
Younas Mohammad-Roe karakteriserer seg selv som autofil. Bilinteressen har han fått av faren som tok med Younas og søsknene når han mekket bil da de var små. Younas kan noen grunnleggende ting når det kommer til å reparere bil, men han er ikke noen stor mekaniker. En kamerat sier at viljen er større enn evnene. Younas ler høyt når han får referert kommentaren.

– Bil er nok ikke min sterkeste side. Det er derfor jeg har valgt mennesker og kommunikasjon, parerer han.

Når noen i familien eller vennekretsen skal kjøpe bil, tv, høyttalere eller andre elektroniske duppeditter, ringer de gjerne Younas, fordi de vet at han vil gjøre et grundig og detaljert arbeid med å komme opp med ulike alternativer. Etter at barna er lagt om kvelden kan Younas bruke mye tid på internett og spa opp fordeler og ulemper med for eksempel en bestemt type stasjonsvogn, som han deretter sender på epost til vedkommende som vurderer bilkjøp.

– Folk flirer litt av meg når jeg sier det, men jeg synes faktisk det er gøy, sier Younas.

Ny forelskelse
Å være far til to gutter på ett og fire år beskriver Younas som å bli forelsket på nytt. Kona beskriver ham som en svært familiekjær ektemann, som er opptatt av å stille opp for familie og venner. Younas og kona møtte hverandre på videregående, men de ble først et par etter at han hadde avtjent militærtjenesten. Hun er etnisk norsk og agnostiker, mens han er norskpakistaner og muslim. Det var ikke uproblematisk i forhold til omgivelsene, men det ordnet seg i god tid før det borgerlige bryllupet, der den norske og pakistanske kulturen møttes og smeltet sammen. I dag er familiene på begge sider samlet til bursdager og andre store begivenheter i familien Mohammad-Roe. 

Friluftsliv med skiturer, gåturer og sykkelturer er viktig for småbarnsfamilien. Hytta på fjellet gir dem ekstra gode muligheter til å nyte friluftslivets gleder.

Om Younas

Navn: Younas Mohammad-Roe

Yrke: Teamleder på Barnevernvakten i Oslo.

Sivil status: Gift, to barn.

Gode egenskaper: Grundig, lojal og hjelpsom.

Dårlige egenskaper: Litt for detaljert.

Disse tre ville jeg ha invitert på middag: Tupac Amaru Shakur (amerikansk rapper), Nelson Mandela (Sør-Afrikas første svarte president) og Malcolm X (amerikansk borgerrettighetsforkjemper).