Barn og foreldre krangler om tradisjoner

 
Foto: Flickr
Det blir ofte konflikt mellom barn og foreldre i innvandrerfamilier. Det er fordi de tenker forskjellig om kultur og religion. Minhaj Konfliktråd hjelper familier å løse problemene sine.

– Mange av konfliktene vi ser, kan vi løse. Men da må både foreldre og barn vise forståelse og respekt for hverandre. Vi jobber med flere typer konflikter. Det kan være mellom grupper, mellom mann og kone, eller mellom barn og foreldre.

Det forteller Ejaz Ahmed Waraich og Mohammad Asghar fra Minhaj konfliktråd.

Minhaj konfliktråd er en frivillig organisasjon. De samarbeider med menigheten til Minhaj-ul-Quran International i Norge. Organisasjonen driver mye med forebyggende arbeid og samarbeider med politi og skoler. Men det viktigste arbeidet er konfliktmeglingen.
 
Waraich og Asghar forteller at det er stor forskjell på hvordan ungdom og voksne tenker.

Meglere: Generasjonskonflikter mellom barn og foreldre med innvandrerbakgrunn oppstår hele tiden, forteller Ejaz Ahmed Waraich og Mohammad Asghar fra Minhaj konfliktråd.
Foto : Uzma Rana

Innvandrerforeldre prøver å leke politi, men dagens barn er intelligente.

– De eldre har ofte helt andre verdier. Det er vanskelig for mange eldre innvandrere å akseptere at de unge tenker annerledes.
 
Generasjonskonflikt
De to mener foreldre kan gjøre problemene større hvis de bruker islam for å kontrollere de unge.

– Kultur skaper vi selv. Men religionen har verdier som er vanskelige å forandre.
 
Mange foreldre i førstegenerasjonen vil at barna skal være lydige. De kan prøve å skremme barna for å få det som de vil.

– De prøver å leke politi, men dagens barn er intelligente. De hører ikke på alt foreldrene sier. Da kan foreldrene bli sinte.

De to mener at foreldrene må begynne å se på religionen på en ny måte. Religionen er ikke så firkantet og streng som mange foreldre tror, sier de.

Familiesamhold
Waraich vil at innvandrere skal stole mer på den norske staten. Det er viktig å delta i samfunnet. En god borger er en god muslim. Når en deltar i samfunnet, blir en kjent med nye verdier og andre måter å tenke på.

– Familien er veldig viktig, ikke minst for pakistanere. Noe av grunnen er at mange ikke stoler på staten i hjemlandet. Familien betyr gode verdier, vi tar vare på hverandre. Ensomhet er et mindre problem enn hos etniske nordmenn. Kunsten er å finne en måte å ta vare på positive verdier fra hjemlandet samtidig som vi klarer å ta over positive verdier fra Norge, forklarer Waraich.

Om Minhaj konfliktråd

Minhaj konfliktråd er en frivillig organisasjon under menigheten Minhaj-ul-Quran Norge. Rådet har ti personer som gir råd og veiledning i konfliktsituasjoner, særlig til personer med pakistansk bakgrunn.

Brukerne er familier, skole, politi, UDI, krisesenteret med flere. Konfliktrådet jobber mot tvangsekteskap, mekler i familie/generasjonskonflikter, utdanner gatemeklere og driver natteravning. De driver også mye med forebyggende arbeid blant barn og unge.

Det er mange som tar kontakt med Minhaj og det har blitt flere den siste tiden, men rådet har ikke noen statstikk over hvor mange som kommer til dem.

Spørsmål til teksten:

1. Hvor jobber Ejaz Ahmed Waraich og Mohammad Asghar?
2. Hvilken menighet tilhører konfliktrådet deres?
3. Hva er det viktigste arbeidet til konfliktrådet?
4. Mener de to at det er bra at foreldrene bruker islam for å kontrollere barna?
5. Mener Waraich at pakistanere har bedre verdier enn nordmenn?
6. Hvorfor mener han at alle bør delta i samfunnet?

Svar:

1. De jobber for Minhaj konfliktråd.
2. Konfliktrådet tilhører Minhaj-ul-Quran International i Norge.
3. Konfliktmegling.
4. Nei.
5. Nei, han mener at begge har gode verdier.
6. Fordi da kan de lære om nye verdier og nye måter å tenke på.