– Ikke velferdssjåvinistisk

0
Brochman-rapporten fokuserer for mye på problemer og bærer preg av mistillit til ikke vestlige-innvandrere. Utvalgsmedlem Knut Røed er uenig.

Høyreekstreme angriper oftere kvinner

0
Kvinner er i økende grad gjenstand for voldelige angrep fra høyreektreme og islamofobe, viser en undersøkelse, skriver Huffington Post.

Mer religion i offentligheten?

0
Et mangfoldig Norge, som rommer flere livssyn, forutsetter mer toleranse for religion i offentligheten. Slik argumenterer bidragsyterne i boka Gud er tilbake.

Flyktninger som ressurs i skolen

Ringsaker flyktningmottak og Moelv ungdomsskole samarbeider om et prosjekt der flyktninger blir brukt som ressurspersoner i undervisningen. ExtraStiftelsen støtter dette med 200 000 kroner.

“Utelot” innvandrerkvinner og integrering

0
Barne,- likestillings -og inkluderingsminister Inga Marthe Thorkildsen har sektoransvar for barn, likestilling og integrering. På landsmøte til SV lanserte hun SVs arbeidsprogram hvor hun snakket om barn og likestilling, men utelot inkludering.

Syrisk-amerikanere hjelper flyktende landsmenn

0
Syrian American Council (SAC), landets største syrisk-amerikanske interesseorganisasjon, koordinerer en organiserte tur til flyktningleirene i Tyrkia

Colombia-grekerne “vender hjem”

0
Entreprenørskap, kjærligheten til en colombiansk kvinne og en vanskelig situasjon i hjemlandet brakte forretningsmannen Dimosthenis Despoiniadis til Sør-Amerika.

Mistet hotellskip-kontrakt til koreanere

0
Ingen norske verft som stakk av med kontrakten på et nytt hotellskip for Østensjø Rederi.

Afrika trues av overvekt

0
I en kontinent som vanligvis har blitt forbundet med hungersnød, er overvekt på vei opp, går det frem i en studie utgitt i Lancet Medical...