Fra hjemmebesøk til storstilt arrangement

0
Utrop var til stede da Deichmanske hovedbibliotek i samarbeid med Antirasistisk Senter hadde sitt første Tea Time-arrangement. 

Frykter nedleggelse etter støtte-nei

0
Det er nylig bestemt at Antirasistisk Senter ikke får midler av Integrering- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) til å fortsette Tea Time-kampanjen. Nå frykter Kari Helene Partapouli at hele prosjektet kan stå i fare. 

Ny bok utfordrer negative merkelapper

0
Lill Salole, som selv vokste opp med mange kulturer, tar et oppgjør med gamle forestillinger om hva det egentlig vil si å være "krysskulturell".