Frykter nedleggelse etter støtte-nei

 
Foto: Nihad Daqqaq
Det er nylig bestemt at Antirasistisk Senter ikke får midler av Integrering- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) til å fortsette Tea Time-kampanjen. Nå frykter Kari Helene Partapouli at hele prosjektet kan stå i fare. 

– Selv om vi ikke kan forvente støtte fra år til år, hadde vi håpet på å få midler til å fortsette organiseringen av Tea Time. Disse møtene har vært viktige for mange, som vi synes har gitt gode resultater, sier Kari Helene Partapuoli til Utrop.

Antirasistisk Senter hadde fått invilget en halv million kroner ifjor. Disse pengene gikk til en stilling for organisering av prosjektet. 

– Planen var å utvide prosjektet til å involvere flere grupper enn muslimer, og organisere flere store arrangementer. Tea Time er på mange måter et rimelig prosjekt, som ikke krever så mye midler. Den største utgiften går egentlig til organiseringen. Å ha ansatte til å ta seg av dette har vært essensielt for driften videre. Denne stillingen er vi nødt til å legge ned, dessverre. 

Planen var å utvide prosjektet til å involvere flere grupper enn muslimer.

Avhengig av frivillige
Partapuoli opplyser at til tross for at Antirasistisk Senter ikke lenger har muligheten til å organisere prosjektet, har flere innvandrerorganisasjoner allerede tatt kontakt for å diskutere mulige løsninger.

– Flere grupper har stilt seg villige til å ta av seg Tea Time i de store byene, men jeg er redd det blir vanskelig å få arrangert besøk på småsteder rundt omkring i landet. Det er koordineringen som krever mest ressurser, sier hun.
 
IMDi: –Støtter bare informasjonstiltak i år
Vi kontaktet IMDi kort tid etter intervjuet med Partapouli. Til Utrop opplyser kommunikasjonsrådgiver Nedim Dizdarevic i direktoratet at posten organisasjonen tidligere fikk støtte på kun gjelder informasjonstiltak i år. 
 
– Tidligere støttet vi informasjonstiltak og støtte til veiledningstiltak og nettverksbygging rettet mot nyankomne flyktninger og innvandrere. Det er dette formålet Tea Time har falt inn under foregående år. IMDi har lagt til grunn for vurderingen av søknadene av denne typen tiltak ikke lenger skal støttes over ordningen, men at formålet i 2013 er begrenset til rene informasjonstiltak, forklarer Dizdarevic.