Er norsk, mistet sitt norske statsborgerskap

0
Stortinget har bestemt seg for på nytt å utrede muligheten for dobbelt statsborgerskap. Utrop møtte Cecilie Myhre, som ble nødt til å si fra seg sitt norske statsborgerskap da hun tok en jobb i den australske staten. 

– Kreasjonisme gir dårlige forklaringer

0
Evolusjon lar seg fint kombinere med islamsk teologi, også tanken om at mennesker har utviklet seg fra andre dyr, mener Shoaib Sultan. 

Har Storhaug «et poeng»?

0
Er det blitt undersøkt hvilke forpliktelser moskeene har overfor dem som finansierer moskebyggene?

Frp’s berserkergang

0
Frp kan ende med å gi Norge et svært dårlig rykte og regjeringen et meget slett ettermæle hvis de fortsetter som nå. 

Evolusjon er ekstremt godt dokumentert

Hvorfor er det fremdeles noen som avviser evolusjon? Det skyldes hovedsakelig religiøs overbevisning og mangel på kunnskap, skriver cellebiolog Tommy A. Karlsen. 

Rekordmange turister til Sri Lanka

0
Sri Lanka opplever en en sterk tilstrømning turister. 2015 ble året med høyest antall turister hittil.

– Institusjonene gjør ikke en god jobb

0
– Flere mennesker med flerkulturell bakgrunn må inn i korridorene, i styrer og administrasjon, mener den erfarne regissøren og kunsteriske lederen på Nordic Black Theatre, Cliff Moustache.

Mangfoldet er ikke synlig i norsk kulturliv

0
Åtte år er gått siden Mangfoldsåret 2008. Fremdeles er mange befolkningsgrupper nesten usynlige i norsk kulturliv.

Om Utrop

0
Ansvarlig redaktør: Majoran Vivekananthan, majoran(a)utrop.no +47 95 158 758 Redaktør: Are Vogt Moum , are(a)utrop.no Besøks- og postadresse: Storgata 39, 5. etg. Generelle henvendelser: +47 22 04 14 60/61, are(a)utrop.no Kundeservice abonnement: +47 67 21 12 32, [email protected] Journalister: Claudio Castello, claudio(a)utrop.no Kristian...