Ulike moskemiljøer i Oslo

0
Ulike samfunnslag er representert i ulike moskeer. De ressurssterke moskeene har også de beste tenkende og handlende menneskene, mens moskeer som huser mindre integrerte og lavinntektsfamilier er mer konservative. 

– Viktig med kompetanse og tillit

0
Stadig flere nyankomne flyktninger krever mer av det psykiske helsetilbudet. – Vi må ta tak i denne situasjonen, er tonen fra IHSGs Tayyab Choudry.

– Jeg blir høy på å hjelpe

0
Abloom-leder Faridah Shakoor møtte et vanskelig offentlig apparat da hun fikk sin funksjonsnedsatte sønn. Det førte til en filmfestival med over 1000 besøkende.

Om Utrop

0
Ansvarlig redaktør: Majoran Vivekananthan, majoran(a)utrop.no +47 95 158 758 Redaktør: Are Vogt Moum , are(a)utrop.no Besøks- og postadresse: Storgata 39, 5. etg. Generelle henvendelser: +47 22 04 14 60/61, are(a)utrop.no Kundeservice abonnement: +47 67 21 12 32, [email protected] Journalister: Claudio Castello, claudio(a)utrop.no Kristian...

En forsvarstale for Amal Aden

0
Hun bryter tausheten. Og derfor trues Amal Aden med hat.

Derfor er kvinner fraværende på styre- og ledernivå i moskeene

0
I styrene som administrerer moskeene, trenger vi en høyere andel av kvinner, skriver Nasim Rizvi, som er gründer og bosatt i Drammen.

Likestilt med hijab?

Går an å føre et likestilt liv med hijab?