Blir ikke mindre vold mot barn av å be innvandrerforeldre ta seg sammen

0
Forskning viser at vold mot barn ikke er kulturbetinget. Det er gapet mellom fattig og rik som gir næring til volden – og det er dét vi må jobbe med. Men Document.no ville nok aldri satt på trykk noe som er så evidensbasert ogfordomsfritt.