Minoritetskvinner i utdanning og arbeid har gjennomgått en revolusjon

0
I et nylig avsluttet forskningsprosjekt ved Institutt for samfunnsforskning har forskerne fått et første, helhetlig bilde av hvordan det går med etterkommere av innvandrere i utdanning og arbeidsliv. Rosilin K. Varughese er en del av en oppsiktsvekkende statistikk.

Dobbelt så mange innvandrerungdommer opplever alvorlig vold

0
Ett av 20 barn har opplevd alvorlig fysisk vold i hjemmet. Innvandrerbarn er mest utsatt. Leder i MiRA-senteret mener volden er knyttet til sosiale faktorer.

Forskningssjef: – Dagens resultatmålinger er problematisk

0
Lenge har det vært en målsetting at 70 prosent av deltakerne skal være i jobb eller utdanning ett år etter endt introduksjonsprogram. Det har ikke blitt nådd. – Kan gi inntrykk av at man er helt på avveier, sier forskningssjef.

Opplever alkohol på arbeidsplassen som ekskluderende

0
Norsk alkoholkultur på arbeidsplassen oppleves av personer med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn som ekskluderende og problematisk, viser ny undersøkelse.

Skal lære å bruke rollespill mot rasisme og diskriminering

0
Nye nettressurser som skal hjelpe lærere og skoleledere med å forebygge rasisme, antisemittisme og annen gruppefiendtlighet i skolen, ble i går presentert på et seminar på Holocaustsenteret.

– Flerkulturelle er ikke godt nok representert i Forsvaret

0
Iman Meskini tror det er flere årsaker til at innvandrere og barn av innvandrere i Norge ikke er representert i større grad i Forsvaret i dag.

Barnevernets møte med innvandrerfamilier er etterforskningsorientert

0
Ny forskning viser at familier med innvandrerbakgrunn oftere enn andre møter et aksjons-, og etterforskningsorientert barnevern. Myndighetene mangler evne til å lytte, sier innvandrerrepresentanter.

Ytterliggående kristne danner nettverk mot liberalisme

0
Nettverket «Agenda Europe» jobber for å reversere liberale lovreformer og returnere til en «naturlig» tilstand der homofili er synd og abort er drap, ifølge EU-rapport.