Ytterliggående kristne danner nettverk mot liberalisme

Et samfunn basert på kristne skrifter er målet til nettverket Agenda Europe.
Foto: Unsplash/Nathan Dumlao
Nettverket «Agenda Europe» jobber for å reversere liberale lovreformer og returnere til en «naturlig» tilstand der homofili er synd og abort er drap, ifølge EU-rapport.
0Shares

I fjor kom en omfattende rapport som skisserer hvordan et omfattende nettverk av kristenkonservative kalt Agenda Europe er i ferd med å organisere seg, melder fritanke.no.

Rapporten er skrevet av Neil Datta og utgitt av The European Parliamentary Forum on Population & Development (EPF). Den forteller hvordan den kristenkonservative bevegelsen i Europa har samordnet og organisert seg i perioden 2013 til 2018.

Hovedkilden rapporten baserer seg på, er en hemmelig detaljert strategi som er lekket, kalt Restoring the Natural Order: an Agenda for Europe.

Strategidokumentet beskriver hvordan nettverket i det skjulte skal jobbe for å alliere seg med innflytelsesrike personer og grupperinger innenfor og utenfor maktapparatet i EU, samt i enkeltland.

Side 28 i rapporten fra EPF, skjermdumpet på frintake.no.
Foto : Skjermdump/epfweb.org

Ut mot abort

Hovedsakene til nettverket er ifølge rapporten:

  • Å beskytte den “tradisjonelle familien”: Ekteskapet skal bare være mellom kvinne og mann. og det jobbes for å innføre restriksjoner på muligheten til å inngå skilsmisse og til prevensjonstilgang.
  • Kamp mot abort: Nettverket sidestiller abort med drap, og vil gjøre dette straffbart, selv uten unntak for voldtekt eller incest.
  • Nei til lhbtq-rettigheter: Nettverket mener ordet homoseksualitet bør erstattes av “sodomi”, og bruker enhver anledning til å bekjempe likestilling- og antidiskrimineringslovgiving som er kjempet gjennom av liberale krefter.
  • Ja til total religionsfrihet: Bruk av “religionsfrihet” som frikort til å diskriminere. Kristne leger må få lov til å reservere seg mot abort og prevensjon, og kristne restauranteiere må for eksempel få lov til å nekte å servere homofile. Å tvinge dem til å gjøre det, anses å være i strid med deres religion – et angrep på religionsfriheten.

Hovedpersonene bak

En artikkel fra Heinrich Böll-instituttet viser til noen av hovedfigurene bak det kristenfundamentalistiske nettverket.

En er russeren Alexey Komov, som er tilknyttet den amerikanske kristenkonservative organisasjonen World Congress of Families (WCF). Organisasjonen motsetter seg likekjønnet ekteskap, pornografi og abort. Komov har også sterke forbindelser til den ultra-ortodokse russiske oligarken Konstantin Malofeev, som eier tv-kanalen Tsargrad TV. Kanalen har i årevis vært en plattform for kristenkonservative og nasjonalister, blant annet eurasianisten Aleksander Dugin.

En annen er den tidligere italienske EU-politikeren Luca Volonte. Volonte leder blokken European People’s Party (EPP) i Europarådet frem til to år siden, da han ble satt under etterforskning for å angivelig ha motatt flere millioner euro i bestikkelser fra aserbadsjanske tjenestemenn.

Italieneren Luca Volonte regnes som av hovedfigurene i nettverket.
Foto : flickr.com/eppofficial

Spanjolen Ignacio Arsuaga pekes ut som en annen figur i nettverket. Siden 2018 har han ledet tenketanken CitizenGO, og i 2001 stiftet han Hazte Oir (oversatt: La deg bli hørt), en ultrakonservativ katolsk organisasjon. I et intervju på hazteoir.org anklager Arsuaga den globale venstresiden “for å angripe CitizenGO for sitt standpunkt mot kjønnsideologi, abort og kulturmarxisme”.

Også ledende polske politikere har sterke forbindelser til nettverket. Utenriksminister Konrad Szymanski fra det konservative Lov og orden-partiet (PiS) talte på Agenda Europes konferanse i 2016.

Viseutenriksminister Aleksander Stepkowski er en annen fast deltager på nettverkets konferanser. Han leder også Ordo luris, en av de største kristenkonservative nasjonale organisasjonene i nettverket. Stepkowski og Ordo Iuris samarbeidet også indirekte med EU-parlametarikere og med Kristen Koalisjon Norge (KKN) i Silje-saken.

Offentliggjør notat

Agenda Europe har reagert på rapporten ved å offentliggjøre hele strateginotatet.

– Etter å ha sett gjennom notatet, ser vi ingen grunn til at offentligheten ikke skal kunne bli kjent med det i sin helhet, inkludert de strategiske betraktningene det inneholder, heter det i en anonym bloggpost på Agenda Europe-bloggen.

SSI-talsmann: – Vis varsomhet

Shakeel Rehman, talsmann for nettverket Senter for sekulær integrering (SSI) sier det er viktig å være oppmerksomme når rasistiske eller bokstavtro religiøse aktører får politiske posisjoner.

Shakeel Rehman i SSI ser for seg at ytterliggående kristne, ytterliggående islamister og høyreekstreme miljøer representerer den samme trusselen overfor et flerkulturelt samfunn.
Foto : Gitte Paulsbo

– Rasistiske aktører og ultraortodokse religiøse miljøer vil alltid prøve å oppnå makt for å reversere det tolerante, flerkulturelle samfunnet vi har oppnådd som er basert på individuell frihet og likestilling, sier han til Utrop.

Både ytterliggående kristne, muslimske og høyreradikale miljøer og politikere er en trussel for det fargerike fellesskapet, mener han.

– Av den grunn må liberale miljøer ikke la seg lure av at de skyver identitetspolitikken foran seg. Selvfølgelig har de bokstavtro sin religionsfrihet, men de kan ikke bruke sin frihet til å ta fra andre mennesker deres myndighet, trosfrihet og selvbestemmelse. Vi må være våkne.