Sophie Matlary:

– Ekstremisme må motarbeides i moskeene også

Vi bruker mye tid på å finne ut av hvem som er radikalisert, men lite tid på å finne ut av hvem som radikaliserer, statsviter Sophie Matlary.
Foto: Flickr
Det er nødvendig med tre grunnleggende sikkerhetstiltak i moskeene for at vi skal forhindre radikalisering og terror, skriver Sophie Matlary i et innlegg i Dagens Næringsliv onsdag.

Statsviter med migrasjon og asyl som fagfelt, Sophie Matlary, skrev onsdag et innlegg i Dagens Næringsliv hvor hun foreslår tre grunnleggende sikkerhetstiltak som må gjøres i moskeer for å forhindre radikalisering og terror.

Radikalisering er dessverre et gjentagende fenomen i vesten. Vi bruker mye tid på å finne ut av hvem som er radikalisert, men lite tid på å finne ut av hvem som radikaliserer, skriver hun.

I samtale med kolleger som jobber med sikkerhet, både her og i Midtøsten, har Matlary tenkt ut tre punkter til bedre sikkerhet:

  •  Først må vi gi imamer teologisk veiledning. En imams utdannelse er avgjørende for en moskés ideologi. Det finnes ingen imam-utdannelse i Norge og det er heller ikke et krav at en imam skal være utdannet. Det må endres, og vi må enten hente inn erfarne imamer fra utlandet, eller selv skolere imamer i Norge.
  • Andre punkt er at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og andre sikkerhetsorganer må føre mer etterforskning inn i moskeene. Aller helst bør det opprettes samarbeidspartnere i hver moske, som er i jevnlig kontakt med myndighetene. Om det ikke er mulig, er det viktig med flere informanter i miljøene. Videre må politiet ansette flere med kunnskap om religionen som har røtter fra Midtøsten.
  • Tredje punkt er at det må legges rammer for hva som kan regnes som akseptabel tolkning av islam i Norge. Det er ingen enkel sak, men det er nødvendig. En ansvarliggjøring av statens rolle må skje, om ikke man foretrekker at stat og religion blir helt adskilt.

Hvis de samme imamene som lærer bort en ultrakonservativ ideologi i Oslo, ville blitt fengslet i hjemlandene sine på grunn av ekstreme holdninger, da er det ingen grunn til at de skal få operere fritt i Norge, skriver hun avslutningsvis.

Les hele innlegget her: dn.no/innlegg: Ekstremisme må motarbeides i moskeene også i Norge