Hjem Forfattere Artikler av André Urhaug

André Urhaug

André Urhaug
24 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
I et nylig avsluttet forskningsprosjekt ved Institutt for samfunnsforskning har forskerne fått et første, helhetlig bilde av hvordan det går med etterkommere av innvandrere i utdanning og arbeidsliv. Rosilin K. Varughese er en del av en oppsiktsvekkende statistikk.
Lenge har det vært en målsetting at 70 prosent av deltakerne skal være i jobb eller utdanning ett år etter endt introduksjonsprogram. Det har ikke blitt nådd. – Kan gi inntrykk av at man er helt på avveier, sier forskningssjef.
Mandag kveld var Yasmin og mannen langt nede. Høyesterettsdommen slo fast at hun skal utvises fra Norge. Den europeiske menneskerettsdomstolen er nå hennes siste sjanse.
Ullensaker SV ber rådmannen i Ullensaker om å starte arbeidet med å styrke flerkulturell kompetanse i barnevernet.
For ett år siden brøt det ut brann i huset Mohamed bodde i. Han og familien evakuerte, men en åtteåring befant seg fortsatt i det brennende huset. Da handlet Mohamed raskt.
Nye nettressurser som skal hjelpe lærere og skoleledere med å forebygge rasisme, antisemittisme og annen gruppefiendtlighet i skolen, ble i går presentert på et seminar på Holocaustsenteret.
– Jeg vil ha et samfunn der det er like naturlig og lov til å kritisere buddhismen, hinduismen og islam som det er å kritisere kristendommen, skriver Siv Jensen (Frp).
Iman Meskini tror det er flere årsaker til at innvandrere og barn av innvandrere i Norge ikke er representert i større grad i Forsvaret i dag.
Leder av nettverket Critical Friends, Thomas Talawa Prestø, slår fast at det ikke finnes en rask løsning for å øke kulturelt mangfold i kulturbransjen. Han har likevel noen tips til ledere.
Utenlandsadoptertes politiske utvalg (UAPU) reagerte med sinne, sorg og fortvilelse da det ble kjent at 15 år gamle Oscar André Ocampo Overn som ble drept av faren i familiens hjem på Kapp, var adoptert fra Colombia. Nå etterlyser de endring.