– Vil du øke mangfoldet? Betal folk for jobben de gjør

Tips til ledere: – Når du ber folk bruke sin tid, sin kompetanse og sitt nettverk, som de gjerne har brukt årevis på bygge opp, betal for jobben de gjør, fortalte Prestø til kulturrådet i oktober.

Critical Friends er et nettverk bestående av kunstnere fra alle de nordiske landene. Felles for kunstnerne er at de har flerkulturell bakgrunn og strategisk mangfoldskompetanse. Gjennom prosjektet “Inkluderende kulturliv i Norden” har de hatt en rådgivende funksjon overfor de andre nettverkene som er opprettet gjennom prosjektet.

Målet med prosjektet har vært å hjelpe kulturaktører å utvikle strategier for et mer inkluderende kulturliv.

Saken ble først omtalt av Kulturrådet.

– En kritisk venn er en alliert som vil prosjektets beste. Og som bringer sin kompetanse inn og gir innspill og konstruktiv kritikk for å oppnå målene, fortalte Thomas Talawa Prestø til Kulturrådet i oktober.

– Ledere vet ikke hva de trenger

Ifølge Prestø er en av de sentrale utfordringene ledere som ikke vet hva de trenger.

– Vi ser generelt at mange tror at man bare kan ta et kurs eller få en oppsummering. Eller om man bare får et ark tilsendt med noen anbefalinger eller en formel man skal bruke så går det så lett.

Han mener ledere må forstå at det ikke nødvendigvis finnes en rask løsning for å øke mangfoldet i kulturbransjen.

– Man må i større grad anerkjenne at å jobbe med mangfold og å jobbe med etnisitet er en spesifikk kompetanse. En som det tar tid å opparbeide, men en som også bør vektlegges i ansettelsesprosesser og i prosjektledelse.

«Du er jo ildsjel, du brenner for det!»

Prestø oppfordrer ledere til å betale folk for jobben de gjør når de selv spør «kan ikke du bare lage en liste for meg med åtte mennesker du kan anbefale?»

– Når du ber folk bruke sin tid, sin kompetanse og sitt nettverk, som de gjerne har brukt årevis på bygge opp, betal for jobben de gjør, forteller han, og legger til:

– «Du er jo ildsjel, du brenner for det!» den opplever alle i Critical Friends og mange av de jeg jobber med. Mangfoldet i hele kultursektoren drives egentlig av svarte personers frivillighet, og uten dem så faller til og med de gode intensjonene igjennom.

Resultatene av prosjektet “Inkluderende kulturliv i Norden” deles på konferansen Nordic Dialogues i Oslo 2.-3. desember.