Innvandrerkvinner nominert til Frivillighetsprisen

0
Frivillighet Norge lanserte for to dager siden de seks finalistene til den nasjonale Frivillighetsprisen 2019. To av de nominerte har innvandrerbakgrunn.

EUs demokratiske underskudd

0
Kjære Erna Solberg: EU er en langt større trussel mot Europeisk demokrati enn Putin og høyreekstremisme.

Politidirektøren ga ordre om å stanse koranbrenning

0
Politidirektoratet sendte fredag ut en ordre til politiet om å gripe inn mot brenning av religiøse symboler. Dagen etter grep de inn mot SIANs koranbrenning.

Fremmedkriger dømt til åtte års fengsel for terror

0
En 31-åring er i Borgarting lagmannsrett dømt til åtte års fengsel for terror. I tingretten ble mannen dømt seks år og tre måneders fengsel.

Dommen mot Mazyar Keshvari ankes

0
Statsadvokaten anker straffeutmålingen i saken mot Mazyar Keshvari som i oktober ble dømt til sju måneders fengsel for grovt bedrageri mot Stortinget.

Barnevernets møte med innvandrerfamilier er etterforskningsorientert

0
Ny forskning viser at familier med innvandrerbakgrunn oftere enn andre møter et aksjons-, og etterforskningsorientert barnevern. Myndighetene mangler evne til å lytte, sier innvandrerrepresentanter.

Sagen-innslag opp i Kringkastingsrådet

0
Kringkastingsrådet har mottatt rundt 100 klager på et innslag på radioprogrammet Radioresepsjonen.

– Thorsen fikk sette fyr på Koranen uten at politiet reagerte

0
Derfor måtte vi gripe inn, skriver Omar Dabaa om hvorfor han angrep SIAN.

Jehovas vitner skal fortsatt få statsstøtte

0
– Det er ikke grunnlag for å frata Jehovas vitner statsstøtten fordi de ekskluderer medlemmer som stemmer ved valg, mener Fylkesmannen.

Setter staten religionene foran Norges lover?

0
Trossamfunnene i Norge må ikke få lov til å operere med egne praksiser rundt likestilling og menneskelig forskjellighet – det bør ikke den norske staten finansiere.