– Vi har ikke glemt mangfoldsperspektivet

0
Kulturrådet arrangerer sammen med andre aktører et frokostmøte om EU-samarbeid denne uken. I møteprogrammet er ikke etnisk mangfold nevnt eksplisitt, men rådet mener at temaet likevel dekkes.

Er det virkelig så vanskelig?

0
Den nye regjeringen har ingen statsråder med innvandrerbakgrunn. Dette er uheldig.

Nygammel innvandringspolitikk er «restriktiv light»

En kikk på siste regjeringsplattform viser at Frp får fortsatt utøve stor innflytelse på asyl- og innvandringsfeltet. Samtidig er det interessant at samme regjering gir EU lov til en eventuell relokalisering av kvoteflytninger.

Færre flyktninger til innvandringstette områder

0
Nyankomne flyktninger skal ikke lenger bosettes i områder med over 30 prosent innvandringsandel. Det betyr stopp i flyktninger til blant annet Grorud, Søndre Nordstrand og Holmlia.

Politiets utlendingsenhet nedbemanner på grunn av få asylsøkere

0
Til sammen 58 stillinger skal bort i Politiets utlendingsenhet (PU). Bakgrunnen er lave ankomster av asylsøkere over tid.

Tre av fire enslige mindreårige flyktninger i arbeid eller utdanning

0
Blant flyktninger i alderen 18 til 29 år som har kommet til Norge som mindreårige uten foreldre, var tre av fire i arbeid eller utdanning i 2017.

Innvandrere setter pris på parkene i Oslo

0
Innvandrere liker seg bedre i parkene enn ute i marka, ifølge forsker.

Må håndhilse for statsborgerskap

0
Hvis du vil ha dansk statsborgerskap, må du håndhilse. Ikke alle er fornøyde med den nye loven.

Politiet stopper minoritetsungdom

0
Ny forskning viser at minoritetsungdom blir oftere anholdt av politiet.

De fleste høgskolene mangler handlingsplan for likestilling

0
Nesten alle universitetene har handlingsplaner for likestilling og mangfold. Ved høgskolene står det betydelig dårligere til.